Gençler İçin Hibe Programı Başvuruları Açıldı

Genç Mültecileri Destekleme Programı; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin teknik ve finansal desteği ile yürütülen bir programdır.

Program; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Gençlik Merkezlerindeki 15-30 yaş arasındaki göçmen gençlerin ergen sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine erişimlerinin artırılmasını ve bu konularda farkındalıklarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Gençlik Merkezleri’nde ayrıca güçlenme çalışmaları ve göçmen ve yerel topluluklardan gençlerin bir araya geldiği sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Gençler için Hibe Programı Nedir :

Gençler için Hibe programı, 18-30 yaş  arasındaki  gençlerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak için finansal destek verilmesi ve kurumsal/bireysel kapasitelerinin  güçlendirilmesine  katkı sağlamak adına planlandı.

Hibe programı kapsamında seçilen ekipler, cinsel sağlık, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve göç çalışmaları konularında yapılandırılmış bir eğitimden geçecekler, ardından projelerini detaylı bir şekilde planlayıp verilecek hibe ile uygulamaya geçecekler.

Hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin yürütülmesi sürecinde, proje ekiplerine düzenli olarak süpervizyon desteği verilecektir.

Hibe programı kapsamında, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sosyal uyum/birlikte yaşam ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun temalarda yapılan proje başvuruları önceliklenecektir.

Gençlerin fikirlerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirmelerine yönelik “Gençler İçin Hibe Programı” çağrısının detaylarını aşağıda görebilirsiniz

Başvuru Hakkında:

Başvuru formunu, en geç 13 Haziran Pazartesi günü, saat 23:59’a kadar eksiksiz doldurarak hibe programına  başvurabilirsiniz. Sorularınız için damla@sagliktagenc.org adresine yazabilirsiniz.

Gençler İçin Hibe Programı başvuruları için teknik proje ve bütçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

2021 Yılı Gençler için Hibe Programı Sosyal Etki Raporu‘na ulaşmak için tıklayın.

Başvuru Kriterleri :

 • 18-30 yaşları arasında olmak,
 • En az 2 en fazla 4 kişilik ekipler olarak  başvuru yapmak,
 • Ekibin hem göçmen/mülteci hem de Türkiyeli gençlerden oluşması
 • Hibe programı kapsamında yapılacak olan 1 açılış, 1 kapanış toplantısına ve GMDP tarafından organize edilcek 4 eğitim  programına tam katılım göstermeyi taahhüt etmek. İhtiyaç halinde organize edilebilecek  ek eğitim programlarına da, ekip olaraktan katılım gösterilmesi taahüt edilemelidir
 • Kar amacı gütmeyen gençlik grupları, inisiyatifler, üniversite grupları ve kulüpleri başvuru yapabilir.

Değerlendirme Süreci

Başvuru ve hibe kriterlerine uygun olan başvurular, GMDP yöneticileri ve Gençlik Merkezleri uzman hizmet sunucularının oluşturduğu değerlendirme paneli tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme kriterlerini baz alarak, Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir illerinden seçilen  6 proje başvurusu hibe almaya hak kazanacaktır. Projelerin, hibe kriterlerine uygunluk  ve değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puana  göre  500 USD-1000 USD arasında bir tutar ile projelerin hayata geçmesi için ekiplere sağlanacaktır.

Proje Değerlendirme Kriterleri:

 • Projenin uygulanabilir ve yenilikçi  olması,
 • Projenin toplumsal fayda, farkındalık artırma veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Projenin sosyal etkisinin olması,
 • Proje hedeflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyor olması,
 • Projenin içeriğinde gençleri güçlendirici ve farkındalık yaratacak faaliyetlerin yer alması (Örnek: mülteci/göçmenler ve yerel topluluklar arasında diyalog ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar; çocuk, erken yaşta zorla evliliklerle ilgili online farkındalık kampanyaları oluşturmak ve çok dilli materyallerin üretilmesi vb.),
 • Projenin gençlik hakları bağlamında tasarlanması ve gençlere yönelik olması,
 • Proje başvurularının değerlendirme süreci, teknik ve finansal olmak üzere iki bölümde incelenecektir.  Projelerin teknik içeriği (projenin faaliyetleri, uygulanabilirliği, etkisi vb.)  toplam puana %70 oranında etki ederken, sunulan detaylı bütçe (bütçenin gerçekçi ve faaliyetlerle uygun olması) toplam puana %30 oranında yansıyor olacaktır. .
 • Başvuru yapılan projelerin 1 Temmuz  ve 30 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulaması yapılacak şekilde planlanması beklenmektedir.

Uygulama Süreci

Değerlendirme aşamasından başarıyla geçen ve hibe almaya hak kazanan tüm ekiplere, proje fikrinin geliştirilmesine yönelik teknik destek, GMDP tarafından sağlanacaktır.

Hayata geçecek tüm proje ekiplerine aşağıda belirlenen konularda eğitimler verilecektir.

 • Proje Yönetimi
 • Bütçe ve Raporlama Süreçleri
 • Gençlik ve Mülteci Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

Genç Mültecileri Destekleme Programı Hakkında: 

Program; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Gençlik Merkezlerindeki 18-30 yaş arasındaki Türkiyeli ve göçmen/mülteci gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine erişimlerinin artırılmasını, ve bu konularda farkındalıklarının artırarak, onları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Genç Mültecileri Destekleme Programı ayrıca güçlenme ve sosyal uyum faaliyetleri aracılığıyla gençlerin  toplumsal uyum süreçlerini desteklemeyi, bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı hedeflemektedir.

Genç Mültecileri Destekleme Programı, 2015 yılından bugüne kadar; yüzlerce göçmen, mülteci gençler ve yerel gençlerin, gençlik ekseninde buluşmalarını, birbirlerini desteklemelerini ve çevrelerinde görmüş oldukları sorunlara beraber çözüm yaratmasını sağlamak için sağlık, koruma ve güçlenme alanlarında birçok ortak platformun hayata geçmesini sağladı.

Bu açık çağrı kapsamında gençlerin, sorumluluk alarak hem güçlenmesini hem de birlikte yaşam söylemi altında buluşmalarına olanak sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler