Gençler için Hibe Programı

Genç Mültecileri Destekleme Programı; Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında, Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen bir hizmet sunum ve güçlendirme programıdır.

Hibe Programı Nedir :
Gençler için Hibe programı, 18-30 yaş  arasındaki  gençlerin projelerini hayata geçirmelerini sağlamak için finansal destek verilmesi ve kurumsal/bireysel kapasitelerinin  güçlendirilmesine  katkı sağlamak adına planlandı.

Hibe programı kapsamında, seçilen katılımcılar cinsel sağlık, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında yapılandırılmış bir eğitim geçecekler, ardından projelerini detaylı planlayıp verilecek hibe ile uygulamaya geçecekler.

Hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin yürütülmesi sürecinde, proje ekiplerine sürekli olarak süpervizyon desteği verilecek.

Hibe programına başvuru yapacak projelerden,  cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sosyal uyum/birlikte yaşam, ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun temalarda yapılan başvurulur önceliklenecektir.

Gençlerin fikirlerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirmelerine yönelik “Gençler İçin Hibe Programı” çağrısının detaylarını aşağıda görebilirsiniz

Başvuru Hakkında:
En geç 10 Mayıs Pazartesi günü 23.59’a kadar  başvuru formunu  eksiksiz doldurarak hibe programına  başvurabilirsiniz. Sorularınız için bahri@sagliktagenc.org adresine yazabilirsiniz.

Gençler İçin Hibe Programı başvuruları detay bütçe excel’ini indirmek için tıklayınız.

Başvuru Kriterleri :

 • 18-30 yaşları arasında olmak
 • En az 2 en fazla 4 kişilik ekipler olarak  başvuru yapmak
 • Ekip üyelerinin en az 1’inin göçmen/mülteci genç olması
 • Hibe programı kapsamında yapılacak olan 1 açılış, 1 kapanış toplantısına ve 4 eğitim  programına tam katılım göstermeyi taahhüt etmek. İhtiyaç halinde ek oluşabilecek eğitim programlarına da tam katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Kar amacı gütmeyen gençlik grupları,  inisiyatif, üniversite grupları ve kulüpleri başvuru yapabilir.

Hibe ve Değerlendirme Kriterlerleri

 • Projenin uygulanabilir ve yenilikçi  olması
 • Projenin toplumsal fayda, farkındalık veya dayanışma odağında kurgulanmış olması,
 • Projenin sosyal etkisinin olması
 • Proje hedeflerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlıyor olması
 • Projenin içeriğinde gençleri güçlendirici ve farkındalık yaratacak faaliyetlerin yer alması (Örnek: mülteci/göçmenler ve yerel topluluklar arasında diyalog ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar,  erken yaşta zorla evliliklerle ilgili online farkındalık kampanyaları oluşturmak ve çok dilli materyallerin üretilmesi vb.),
 • Projenin gençlik hakları bağlamında tasarlanması ve  gençlere yönelik olması
 • Proje başvurularının değerlendirme sürecine içerik (projenin faaliyetleri, uygulanabilirliği, etkisi vb.)  %70 ve bütçe (bütçenin gerçekçi ve faaliyetlerle uygun olması)  %30 oranında etki edecektir.

Verilecek Hibe Tutarı ve İçeriksel Konular
Başvuru ve hibe kriterlerine uygun olan başvurular, GMDP yöneticileri ve hizmet sunucuları   tarafından değerlendirilecektir.  Değerlendirme kriterlerini baz alarak, Ankara, Diyarbakır, Hatay ve Izmir illerinden seçilen en iyi 4 proje başvurusu hibe almaya hak kazanacaktır. Projelerin, hibe kriterlerine uygunluk  ve değerlendirme kriterlerine göre aldıkları puana  göre  500 USD-1000 USD arasında bir tutar ile projelerin hayata geçmesi için ekiplere sağlanacaktır.

 • Proje fikrinin geliştirilmesine yönelik tüm ekiplere teknik uzman desteği sağlanacaktır.
 • Projelerin 15 Mayıs -30 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanabilecek şekilde programlanması beklenmektedir.

Hayata geçecek proje üyelerine yönelik aşağıda belirlenen konularda eğitimler verilecektir.

 • Proje Yönetimi
 • Bütçe ve Raporlama
 • Gençlik ve Mülteci Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

*** COVID-19 önlemleri dahilinde online yürütülecek projeler de desteklenecektir.

Genç Mültecileri Destekleme Programı Hakkında:

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğünde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığında, Japonya Hükümeti’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen bir hizmet sunum ve güçlendirme programıdır.

Program; Ankara, Diyarbakır, Hatay ve İzmir Gençlik Merkezlerindeki 18-30 yaş arasındaki Türkiyeli ve göçmen/mülteci gençlerin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerine erişimlerinin artırılmasını, ve bu konularda farkındalıklarının artırarak, onları güçlendirmeyi hedeflemektedir.  Genç Mültecileri Destekleme Programı ayrıca güçlenme ve sosyal uyum faaliyetleri aracılığıyla gençlerin  toplumsal uyum süreçlerini desteklemeyi, bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı hedeflemektedir. Genç Mültecileri Destekleme Programı, 2015 yılından bugüne kadar; göçmen, mülteci gençler ve yerel gençlerin, gençlik ekseninde buluşmalarını, birbirlerini desteklemelerini ve çevrelerinde görmüş oldukları sorunlara beraber çözüm yaratmasını sağlamak için sağlık, koruma ve güçlenme  alanlarında birçok ortak platformun hayata geçmesini sağladı. Bu açık çağrı kapsamında gençlerin, sorumluluk alarak hem güçlenmesini hem de birlikte yaşam söylemi altında buluşmalarına olanak sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler