Sivil Toplum

Genç Hayat Vakfı

Genç Hayat VakfıGenç Hayat Vakfı; ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem veren Vakıf, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması için çocuklarla, ailelerle, tarım iş aracılarıyla, öğretmenlerle ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Genç Hayat Vakfı çocuk işçiliğini önleme çalışmalarının yanı sıra okumayan ve çalışmayan gençlere çözüm üretilmesi, toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi gibi hedeflere yönelik olarak da projeler, eğitimler ve araştırmalar uygulamaktadır. Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalarla çocukların ve gençlerin yetenekleri keşfedilerek, eğitime erişimleri desteklenmektedir. www.genchayat.org 

Genç Hayat Vakfı Haberleri İçin Tıklayınız

Sabancı Vakfı

Sabancı Vakfı“Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak…”
Merhum Hacı Ömer Sabancı‘nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak…” ilkesini benimseyen Sabancı kardeşler bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)’nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı‘dan almışlardır. www.sabancivakfi.org.tr

Sabancı Vakfı Haberleri için Tıklayınız

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012’de Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulmuştur.

KUSIF’in çıkış noktası: sosyal etki yaratım sürecinde, kaynakların doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere istenen ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi yapılmasının gerekliliğidir. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedeflemektedir.

KUSIF’in vizyonu STK’lar, fon veren kurumlar, sosyal girişimler özel sektör kuruluşları için faaliyetlerin ve girişimlerin öncelikle sosyal etkilerinin hesaba alınarak planlandığı ve sosyal etki ölçümlemesinin bu kişi ve kuruluşların çalışma prensiplerine entegre edildiği bir Türkiye ekonomisidir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna da öncülük etmektedir ve sosyal etki ölçümlemenin standartlarını belirlemek üzerine çalışmaktadır.

Sosyal Etki Ölçümlemesi konusunda Türkçe kaynak üretmek, işbirliği adına sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar geliştirmek KUSIF’in merkez aktiviteleridir. Ayrıca KUSIF lisans öğrencileri için sosyal etki konulu dersler üretmekte ve Koç Üniversitesi’ni sürdürülebilir bir kampüs haline getirmek için çalışmalar yürütmektedir. kusif.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Haberleri İçin TIklayınız