STÖ’ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı!

STÖ'ler için İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Başvuruları Başladı!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında düzenlediğimiz kapasite güçlendirme eğitimleri izleme ve değerlendirme başlığıyla devam ediyor. 

Sivil toplum örgütlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen “STÖ’ler için İzleme ve Değerlendirme” eğitimi aynı içerikle iki farklı tarihte Ankara’da düzenlenecek.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

“STÖ’ler için İzleme ve Değerlendirme” eğitimi 18-20 Ekim ve 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Tüm Türkiye’den hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla bir kişi kabul edilecek.

STÖ’lerin sosyal etki, ölçme, izleme, değerlendirme, analiz gibi kavramlar hakkında temel bilgiler edinmesini, gösterge ve hedef tanımlama, veri toplama teknikleri, değerlendirme ve raporlama hakkında kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen eğitimler üç gün sürecek.

Eğitimin ilk gününde, izleme ve değerlendirmenin temel kavramları tartışılacak, gösterge ve hedef belirleme pratiği yapılacak; ikinci gününde veri toplama teknikleri (anket, ön test, son test, odak grup görüşmesi, derinlemesine görüşme, katılımlı gözlem) ele alınacak ve son gün değerlendirme ve raporlama ile izleme çıktılarıyla aksiyon oluşturma üzerinde durulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 11 Ekim 2019 Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları vb. alanlarda çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
  • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
  • Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler