“STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvurular Başladı!

“STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvurular Başladıé
“STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvurular Başladıé
Başvuru için tıklayınız

STGM’nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi, kapasite güçlendirme eğitimlerine devam ediyor. Haziran ayının son haftası Adana’da gerçekleştirilecek olan “STÖ Yönetimi” eğitimine başvurular başladı.

Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefleyen eğitimde iyi yönetişim yöntemleri, kaynak geliştirme modelleri, örgüt içi demokrasi, iletişim, şeffaflık, izleme mekanizmaları ve gönüllü yönetimi gibi konular ele alınacak. Örgütsel gelişim analizi için çeşitli araçların tanıtılacağı eğitimde STÖ’lerin yönetim ve kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunmak hedefleniyor.

“STÖ Yönetimi” eğitimi 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde, Çarşamba- Cuma günleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek. Adana ve çevre illerinden tüzel kişiliğe sahip STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla iki kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek olan eğitimin ilk gününde, vizyon ve misyon kavramları konuşulacak ve bu kavramlar çerçevesinde  katılımcı STÖ’lerin hedef değerlendirmeleri yapılacak. İyi yönetişim kavramının masaya yatırılacağı ilk gün eğitiminde, hesap verebilirlik, şeffaflık, örgüt içi katılım ve demokrasi gibi konulara odaklanılacak.

Gönüllülerle çalışma ve gönüllü yönetiminin konuşulacağı ikinci günde, STÖ’ler için hem iç hem de dış paydaşlarla iletişimde kolaylaştırıcı bilgiler aktarılacak. STÖ’lerin yönetimde kullanabilecekleri dijital araçlar tanıtılacağı,  etki izleme ve değerlendirme konusunun ele alınacağı ikinci gün eğitiminde aynı zamanda, örgütlerin hangi araçlarla kaynak geliştirebileceği de konuşulacak.  

Eğitimin son gününde ise STÖ’lerin mevcut kapasite ve kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri yöntemlerle birlikte, yıllık beyanname, tüzük değişikliği, genel kurul toplanması vb. konulardaki yasal yükümlülükleri ve mevzuat üzerine bilgilendirme yapılacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 14 Haziran Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 20 Haziran Çarşamba günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye illerinde kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin  tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin yönetim ve karar organlarında görev yapması tercih sebebidir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin  etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
  • Eğitime Adana dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.
Başvuru için tıklayınız

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*”Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler