Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi Başvuruları Açıldı !

Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu Eğitimi Başvuruları Açıldı !

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi sivil toplum örgütlerinin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere Haziran ayında “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Başvurusu” eğitimi düzenleyecek.

12-14 Haziran 2019 ve 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan eğitimlere 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvuru alınacak.  İki farklı tarihte aynı içerikle gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen STÖ temsilcileri iki tarih aralığından kendileri için uygun olanına başvurabilirler.

Üç gün sürecek olan eğitimlerde proje yazımına ilişkin temel ip uçları ve proje uygularken izlenebilecek yol ve yöntemleri üzerine konuşulacak. Eğitimlere tüm Türkiye’den hak temelli çalışma yürüten STÖ’ler başvurabilecek.  Eğitimlere her STÖ’den bir kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek eğitimin ilk gününde, mevcut durumun ve ihtiyaçların tespit edilmesinde kullanılan sorun ve paydaş analizi yöntemleri paylaşılacak. Proje ile ilgili temel kavramların ele alınacağı ikinci günde mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet ve bütçe planı hazırlığı aktarılacak. Eğitimin son gününde ise proje planlamasında sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirmenin önemine değinilecek ve katılımcılara başlıca hibe programları ve formları tanıtılacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 7 Haziran Cuma günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir. Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Koşulları

 • Eğitime kadın hakları, LGBTİ+ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları vb. alanlarda çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
 • Eğitime her örgütü temsilen en fazla bir kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime bir örgüt adına bir başvuru kabul edilecektir. Aynı örgüt adına birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eğitime kabul alınması durumunda, iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığı görevlendirme yazısının tarafımıza ulaşması beklenmektedir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.
 • Eğitime STÖ’yü temsilen proje koordinatörleri ya da proje sorumlularının katılması tercih sebebidir.
 • Eğitime davet edildiği halde herhangi bir neden göstermeden katılmayanlar ya da 3 tam gün katılım göstermeyenler başka herhangi bir eğitime kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 25-30 kişi aralığında tutulacaktır.
 • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
 • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.
 • STGM’nin yürüttüğü BİRLİKTE ve STOK programından faydalanan STÖ’lere öncelik verilmeyecektir
 • Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler