STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi Başvuruları Başladı

STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi dijital kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında Ağustos ayında “STÖ’ler için Dijital İletişim ve Yönetişim” eğitimi düzenlenecek. 

“STÖ’ler için Dijital İletişim ve Yönetişim” eğitimi Eskişehir‘de aynı içerikle iki farklı tarihte  

3-7 Ağustos 2019 ve 21-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlere  son başvuru tarihi ise 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00. 

Başvuru Formu

Eğitime katılacakların konaklama, yemek ve şehirlerarası ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Hak temelli çalışan STÖ’lerin, dijital teknolojilerin etkisiyle iletişim ve yönetişim yöntemleri üzerindeki farkındalığını arttırmak ve dijital iletişim araçlarıyla ilgili bilgi ve yeteneklerini güçlendirme hedefliyle düzenlenecek olan eğitimlerde dijital araçların, STÖ’lerin yönetim ve iletişim süreçlerine etkisi ele alınacak. Sürdürülebilirlik, doğru hedef kitleye ulaşmak ve iletişim alanında dijital araçların nasıl kullanılabileceği ve bunların STÖ faaliyetleriyle nasıl ilişkilendirilebileceği beşer günlük eğitimin ana eksenini oluşturacak.  Eğitim kapsamında ise sunumlar, grup çalışmaları, atölyeler ve bilgisayarda uygulamalar gerçekleştirilecek.

Eğitimde ele alınacak ana başlıklar şöyle; 

 • Dijital iletişim ve yönetişim
 • Sosyal medya mecraları ve dijital içerik
 • Google arama, Google Trends, G-Suite
 • Dijital iletişimde değer önerisi
 • Paydaş ve hedef kitle segmentasyonu
 • Ağ haritalandırma
 • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin
 • Hikaye anlatıcılığı
 • E-posta stratejisi
 • Web sitesi
 • Dijital iletişim planı
 • Dijital araçlar  ( görsel tasarım, video düzenleme, ekip içi iletişim, yönetişim, karar alma süreçlerine ilişkin farklı dijital araçlar)

Başvuru Formu

Başvuru Koşulları

 • Eğitimlere tüm Türkiye’den kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler. 
 • Eğitim programı hak temelli çalışma yürüten ve çalışmalarını sürdürürken dijital kanalları kullanan ancak kendisini geliştirmek isteyen, küçük ve orta STÖ temsilcileri için faydalı olacaktır. 
 • Konunun uzmanlarına yönelik olmayan eğitim 5 gün boyunca, akşam ödevleri ve çalışmaları ile sürdürülecektir. Başvurucuların tam katılım gereken bu yoğun programı gözeterek başvurması önerilir.
 • Başvuru formlarında verilen cevaplar öncelikli olmak üzere, cinsiyet eşitliği, çalışma alanı çeşitliliği, bölgesel temsiliyet dikkat edilecek diğer kriterlerdir.
 • Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve  kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli STÖ’lere yöneliktir.
 • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla 1 kişi kabul edilecektir. Temsilcinin hiçbir sebeple değiştirilmesine izin verilmeyecektir. 
 • Başvuran STÖ’lerin sosyal medyada hesaplarının olması ve  eğitime başvuran kişilerin bu hesaplara yönetici düzeyinde erişimi gerekmektedir.
 • Katılan her STÖ temsilcisinin bilgisayarı olması gereklidir. STGM bilgisayar temin edemeyecektir.
 • Eğitime kabul alınması durumunda, STÖ’den iki yönetim kurulu üyesinin, tüzel kişiliği olmayan STÖ’lerde iki inisiyatif yürütücüsünün imzaladığı görevlendirme yazısının dijital kopyasının eğitimden önce, basılı ve imzalı halinin de eğitimde tarafımıza iletilmesi gereklidir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.

Değerlendirme

 • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-21 kişi aralığında tutulacaktır.
 • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
 • Başvurucuların temsil ettiği STÖ’deki dijital iletişim konusunda sorumlulukları olmasına dikkat edilecektir.
 • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki başvuru koşulları ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir. 

Aynı içerikle ve iki ayrı tarihte düzenlenecek olan “STÖ’ler İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimi”nin ilki 3-7 Ağustos 2019, ikincisi ise 21-25 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek. Başvurunuzda belirtilen tarihler değerlendirme aşamasına girdikten sonra değiştirme şansı bulunmamaktadır.

Eğitime katılacakların konaklama, yemek ve şehirlerarası ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 22 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 26 Temmuz Cuma günü akşamına kadar e-posta yoluyla açıklanacaktır.

Sorularınız için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler