Çocuk Dostu Dijital Politikalar İçin Özel Sektörü Nasıl Etkileyebiliriz? Savunuculuk Toplantısı 27-28 Nisan 2024-İzmir

Çocuk Dostu Dijital Politikalar İçin Özel Sektörü Nasıl Etkileyebiliriz? Savunuculuk Toplantısı 27-28 Nisan 2024-İzmir

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı olarak 2018 yılından beri ağ paydaşları ve gönüllüleri ile birlikte yerelde ve ulusalda çocuğun oyun hakkı ve dijital dünyada çocuk hakları odağında çalışmalar gerçekleştirmekte ve çocuk hakları ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak bilgi ve belgeler üretmekteyiz.

Dijital ortamda çocuğun haklara erişimlerinin güçlenmesi mücadelesinin taraflarından biri de özel sektördür. Dolayısıyla, bu alandaki şirketlerin hem kendi politikalarını çocuk hakları temelinde güçlendirmesi hem de devletler ve devletler üstü mekanizmalar tarafından faaliyetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve ihlallerin ortaya çıkması durumlarda yaptırımlar uygulaması gerekir. Çalışma hazırlanırken ana referans aldığımız BM ÇHK 25 Nolu Genel Yorumunda da çocukların dijital ortamda güçlenmesine yönelik özel sektöre belirli sorumluluklar yüklenmiştir. İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı olarak https://static.bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/836/original/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Raporu.pdf?1695290283  hazırladığımız araştırma çıktısı bulgularını referans alarak kanıta dayalı savunuculuk gündemi oluşturmak, ağ üyelerimizin ve gönüllülerimizin savunuculuk ve karar vericileri etkileme alanında kapasitelerinin güçlenmesini  sağlamak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirmek ve sonrasında kanıta dayalı savunuculuk çalışmasını hayata geçirerek emek vererek ve kaynak harcanarak hazırlanan araştırma raporu bulgularının sahada ve özel sektör özelinde anlam kazanmasını, gündem yaratmasını güçlendirmek istemekteyiz.

Dijital ortamda çocuk dostu bir alan yaratmak ve çocukların haklarının korunması için yalnızca çocukları, bakım verenleri ya da sivil toplumu sürece dahil etmek tek başına yeterli değildir. Alanın başat aktörü konumunda olan dijital sektörde faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin çocuk haklarını göz önünde bulundurma yaklaşımını tüm kurumsal politika ve yönetim süreçlerine entegre edilmesine dönük savunuculuk ortamı yaratılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı olarak “Özel Sektörün Mevcut Durumu Araştırması” ile bu alandaki veri eksikliğine katkı sunabilecek şekilde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirerek temel bulgular elde ettik. Bu bulguları ve verileri referans alarak bir savunuculuk gündemi yaratarak dijital ortamda çocukların haklarının korunmasına yönelik bir hak temelli savunuculuk alanı yaratmak istemekteyiz.

Kimler Katılabilir?

-Çocuk merkezli eğitim yaklaşımını benimseyen,

-Dijital okuryazarlık temasına ilgi duyan ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen,

-Çocuk hakları alanında savunuculuk girişiminin bir parçası olmak isteyen

-Çocuk hakları alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan kişiler, 

programa başvuru yapabilirler.

* Yeme-İçme Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmektedir. Ulaşım ve Konaklama karşılanmamaktadır.

Başvurular 15 Nisan 2024 zamanına kadar kabul edilecektir. 

Sorularınız için: [email protected]

Başvuru Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ9UXrvbzGxBTPC8q23-CX9pFyUYhmapCbGuF8FXEXTEc2qg/viewform?usp=sharing 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler