Kentime Değer Projesi İzmir ve Eskişehir’de Katılımcılarını Arıyor

Kentime Değer, İzmir ve Eskişehir’de yaşayan 18-30 yaş arası gençleri, içinde yaşadıkları şehirlere yeni bir gözle bakmaya davet ediyor!

İçinde yaşadığımız kentlerin adil, sürdürülebilir, ekolojik kentler olması için gençlerin aktif yurttaşlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Kentime Değer Projesi, İzmir ve Eskişehir’de yaşayan katılımcılarını arıyor.

Projenin dört temel faaliyeti bulunmaktadır:

 1. Kent Hakkı Okulu: Kasım 2021- Şubat 2022 aralığında 16 hafta boyunca çevrimiçi (Zoom’da) buluşmalarla gerçekleşir. Bir eğiticinin yönlendirmesi ile konu başlıklarına (örn; cinsiyet, engellilik veya barınmaya) kent hakkı perspektifinden yaklaşılır.
  • Kent Hakkı Okulu’nun her dersi ardından katılımcılara bir uygulama yönergesi verilir. Bu yönerge ilgili başlıkta kenti değerlendirmek için gerekli soru ve göstergeleri içerir. Uygulamalar bireysel olarak ya da grup halinde yapılabilinir. Katılımcıların kamusal alanlarda, sokaklarda, parklarda, uygulama yapması beklenmektedir. Bu uygulamaların bütünü projenin sivil izleme ayağını oluşturacaktır.
 2. Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların raporlanması sonucu Kentsel Haklar İzdüşüm Raporu oluşur. Rapor İzmir ve Eskişehir kentlerinin farklı ihtiyaçlara ne kadar cevap verebildiğini ortaya koyar.
 3. Kent Forumları’nda diğer kent sakinleriyle bir araya gelen katılımcılar bulguları ışığında bir tartışma gerçekleştirir, faaliyet planlarını geliştirirler. Katılımcı gençler “kent forumları” organizasyonunda da aktif olarak sorumluluk alabilirler.
 4. Kent Hakkı Okulu programı son bulduktan sonra Hayalimdeki Şehir Kampı ile yüz yüze bir araya gelen İzmirli ve Eskişehirli gençler kentlerde olması gerekeni tasarlar, tasarımlarını “Eylem Planı” halinde yerel yönetimlerle paylaşarak savunuculuk faaliyetleri yürütürler.

Başvurmadan önce programın gereksinimlerini okumanız önerilir: 

 • Kent Hakkı Okulu Kasım 2021- Nisan 2022 arasında haftada dört ila sekiz saatinizi ayırmanız gereken bir programdır.
 • Hafta boyunca bir veya iki kere çevrimiçi platformlarda gerçekleşecek derslere yaklaşık iki saatinizi ayırmanız gerekir.
 • Dersin teorik kısmının ardından gerçekleşecek sivil izleme uygulamaları Kentsel Haklar İzdüşüm Raporu’nu besleyeceğinden dikkatle yapılması önemlidir.
 • Bir ders ve bir ödeve ayırmanız gereken toplam süre yaklaşık dört saat olarak hesaplanmaktadır.
 • Kent Hakkı Okulu süresince birden fazla kere bir araya gelmemiz gerekecek hafta sayısı ikidir.
 • Program; Eskişehir ve İzmir’deki katılımcılarını birden fazla kere ve tüm katılımcılarını en az bir kere kamp ortamında yüz yüze bir araya getirir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?: Proje katılımcısı gençler; siyasi partilerde, sivil toplum kuruluşlarında, sendikalarda, yerel yönetimlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da çalışmayı amaçlayan; “kent hakkı” konusuyla ilgilenen ya da ilgilenmek isteyen; kentlerin, kentlerde yaşayan herkes için daha adil, demokratik ve eşit bir mekan kurgusuna sahip olması için çalışmak isteyen gençler olmalıdır. Cinsiyet dengesi, farklı grupları temsiliyet, motivasyon, özgeçmiş konularında bir denge yüksek hassasiyetle tutturulacaktır.

Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğü ve Çiğli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kentler Gelişim Ağı İzmir Kurulu ve Toy Gençlik Derneği’nin ortaklığında gerçekleşen Kentime Değer Projesi, Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2021, 23:59

Sorularınız için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler