Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) EmploYouth Western Balkans and Turkey’ için Araştırmacı – DANIŞMANLIK

Sözleşme Süresi: 1 Ekim 2021 – 15 Aralık 2021 

Çalışma Yeri:  Tüm İller

Genel Sorumluluklar: Proje kapsamında Türkiye’deki gençlik istihdamı ve NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) gençler hakkında Batı Balkanlar’dan ve Türkiye’den gençlerin ekonomik, sosyal ve politik katılımları ile ilgili her sene ‘Youth Participation Index’ oluşturulmaktadır. 

(2019 Youth Participation Index: 

https://www.tog.org.tr/wpcontent/uploads/2021/01/Youth-Participaion-Index-2019.pdf )

(2019 Policy Brief Turkey:

https://www.tog.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/Policy-Brief-Final.pdf )

Bu danışmanlık hizmetinde araştırmacının ana sorumluluğu; Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2020 yılına ait  ilgili verileri talep etmesi ve verilerin analizini yaparak 2020 Youth Participation Index araştırmasının yalnızca Türkiye ile ilgili kısımlarına dair araştırmanın hazırlanması ve araştırma sonrasında Policy Brief oluşturması beklenmektedir.

Araştırma İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Temel Sorumluluklar:

Partner Balkan ülkeleri ve Türkiye’deki istihdam ve NEET gençliğinin durumunu göz önüüne alarak proje partnerleri tarafından oluşturulan öneri araştırma metodolojisinin Türkiye’de yapılacak bir araştırmaya uyarlanması

Araştırmanın gençlik, istihdam ve sosyal politikalar çerçevesinde ele alınması

Youth Participation Index için göstergelerin belirlenmesi ve ilgili verilerin toplanması ve analizi

Proje paydaşlarının belirlenmesi, bu paydaşların ve ilgili kamu kuruluşlarının ziyaret edilmesi, ilgili kurumlarla iletişim halinde kalınması

Ülkedeki ilgili politikaların, gençlik ve istihdam konusundan sorumlu kamu kurumlarının, politika stratejilerinin, yasalar ve destek programlarının / önlemlerinin ve bunların AB stratejileri ve politikaları ile karşılaştırılması 

Partner ülkelerdeki araştırmacılarla düzenlenecek periyodik toplantılara katılım 

Araştırma sonrasında konu ile ilgili panellere katılım ve  araştırmanın sunumunun yapılması

Nitelikler:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun; tercihen bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış
  • İstihdam, NEET araştırmaları ve veri analizi ile ilgili deneyim sahibi
  • İleri düzey İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisi
  • Seyahat engeli olmayan ve gerektiği zamanlarda kurum ziyaretlerinde bulunabilecek
  • Haftada en az 3 tam gününü 10:00 – 18:00 saatleri arasında danışmanlığa ayırabilecek
  • Güçlü iletişim bilgisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen

Şartlar ve Koşullar

  • CV ile birlikte ekte bulunan teklif belgeleri imzalı olarak gönderilmelidir. Teklifler yukarıda belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net olarak TL bazında verilecektir.
  • Teklif sahibi/kişi kurum kendi adına fatura ya da serbest meslek makbuzu kesebilmelidir. Teklif mektubuna bununla ilgili mutlaka not düşülmelidir.
  • Teklifin geçerlilik süresi başvuru tarihinden 27.09.2021 tarihine kadar olmalıdır.
  • Bu şartları sağlamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

CV ile birlikte tekliflerin 22.09.2021 tarihine kadar mail yoluyla [email protected]  adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Annex C – Bütçe Teklifi[1]

Annex D – Teklif Sahibi Bilgiler[1]

EmloYouth TOR_En_2021[1]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler