“Yerelde İyi Örnekler: Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritaları” Etkinliğine Davetlisiniz

Kapsayıcı yönetişime dayalı olarak halka hayati hizmetlerin sunulması ve nitelikli karar alma açısından katılımın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durumun farkında olan birçok yerel yönetim, kamusal yaşamı sivil toplum ile birlikte şekillendirmek için Türkiye’nin farklı yerlerinde modeller geliştirmekte ve sivil katılım alanında iyi örnekler ortaya koymaktadır.  Yerel yönetimlerin bu süreçleri daha etkin ve etkili yürütebilmesi için en başta karşılıklı isteğin, sonra kapasitenin ve birlikte çalışma fırsatının yaratılmasını gerekmektedir. Ayrıca sivil aktörlerin katılımını artırmaya yönelik bu çalışmaların sürdürülebilirliği için kurumsallaşmaları sivil toplum ve hemşehriler tarafından izlenebilir şeffaf süreçler haline getirilmeleri gerekmektedir.

Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI Türkiye) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklığında yürütülmekte olan “Katılıyoruz” Programı kapsamında sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırmaya istekli olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi (İzmir), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul) ve Nilüfer Belediyesi (Bursa) Eylül 2020’de başlayan 9 aylık süreçte kapasite güçlendirme eğitimleri ve süreç danışmanlığı almıştır. Bu süreç sonunda belediyeler yerel sivil toplum kurumları, üniversite öğrenci kulüpleri ve sosyal girişimlerin de katkılarıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek kendi Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritalarını hazırlamıştır.

Program belediyelerinin kendi sivil katılım güçlendirme yol haritalarını sunacakları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10:00-11:40 arasında gerçekleşecek Yerelde İyi Örnekler: Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritaları etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Programa kayıt olmak için tıklayınız.

Best Practices at the Local Level: Civic Engagement Strengthening Roadmaps

The importance of engagement in providing vital services to the public and making quality decisions based on inclusive governance is increasing day by day. Aware of this situation, many local governments are developing models in different parts of Turkey to shape public life together with civil society and to set good examples in the field of civic engagement. In order for local governments to carry out these processes more effectively and efficiently, municipalities need to create support within the municipality and create mechanisms and opportunities for civic actors to engage with municipal decision makers. In addition, to sustain municipal engagement with civic actors, the mechanisms and opportunities will be institutionalized and made into transparent processes that can be monitored by civil society and fellow citizens.

Willing to institutionalize their civic engagement processes within the scope of the “Katılıyoruz” Program carried out in partnership with the National Democracy Institute (NDI Turkey) and United Cities and Local Governments Middle East and West Asia Regional Organization (UCLG-MEWA); Eskişehir Metropolitan Municipality, Kahramanmaraş Metropolitan Municipality, Bornova Municipality (İzmir), Sultanbeyli Municipality (İstanbul) and Nilüfer Municipality (Bursa) received capacity strengthening trainings and process consultancy during the 9-month period that started in September 2020. At the end of this process, municipalities prepared their own Civic Engagement Strengthening Roadmap, which is a first in Turkey, with the contributions of civil society organizations, university youth clubs, and social entrepreneurs.

We would be happy to see you among us at the Good Practices at the Local Level: Civic Engagement Strengthening Roadmaps event, which will be held on Thursday, July 1, 2021, between 10:00-11:40, where the program municipalities will present their civic engagement empowerment roadmaps.

You can register for the event from the link below:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qamvVhdfQT-wucUQ4DROpg

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler