Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Vehbi Koç Vakfı ve Avrupa Birliği Başkanlığı İş Birliğinde Kuruluyor!

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Vehbi Koç Vakfı ve Avrupa Birliği Başkanlığı İş Birliğinde Kuruluyor!
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Vehbi Koç Vakfı ve Avrupa Birliği Başkanlığı İş Birliğinde Kuruluyor!

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Vehbi Koç Vakfı, yarattığı toplumsal fayda ile ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan “sosyal girişimcilik” alanında ülkemize ivme kazandıracak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde finanse edilen ve Vehbi Koç Vakfı liderliğinde yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında, sosyal girişimcilik kültürünün ülkemizin dört bir yanına ulaştırılması ve ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Avrupa Birliği Başkanlığı sivil toplum sektörünün lider kuruluşu olarak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları ile sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. 15 yılı aşkın süredir Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesini ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamıştır” dedi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım da konuşmasında, “Bu ağ ile ülkemizde bir yandan toplumsal ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek adımlar atacağımıza, diğer yandan sosyal etki yatırımcılığının da önünü açacağımıza inanıyoruz” dedi.

Vehbi Koç Vakfı’nın, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin tanıtım toplantısı Koç Holding’de gerçekleşti. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı İrşadi Aksun, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Zeynep Gürhan Canlı, bakanlık temsilcileri, sivil toplum sektörü, özel sektör temsilcileri, sosyal girişimciler ve proje ortakları katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: “Ülkemizde sosyal girişimciliğin geliştirilmesi hem AB politikalarına uyum kapsamında hem de ülkemizdeki toplumsal sorunların çözümüne yapacağı katkı açısından önemlidir.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde en önemli itici gücün sivil toplum olduğunu, Avrupa Birliği Başkanlığının sivil toplum sektörünün lider kuruluşu olarak sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde çalışmalarına devam ettiğini ve Türkiye’nin AB sürecinde sivil toplum kuruluşlarını önemli bir destek olarak gördüklerini söyledi.

Sivil Toplum Destek Programının ve Sivil Toplum Diyaloğu Programlarının, sivil topluma katkısının gerek mali destek gerekse diyalog ve karşılıklı anlayış yollarını açması ve önyargıların giderilmesi açısından önemine değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları ile sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini ve sivil toplum kuruluşlarını Avrupa Birliği Başkanlığı ile daha fazla iletişim içinde olmaya davet ettiklerini belirtti.15 yılı aşkın süredir Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesini ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağladıklarını vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, bu kapsamda bugün açılışı yapılan ve yaklaşık 500 bin Avro hibe almaya hak kazanmış Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin de içinde bulunduğu Sivil Toplum Destek Programı vasıtasıyla 48 projeye toplam 6.4 milyon Avro tutarında destek sağlandığını, hâlihazırda değerlendirme süreçleri tamamlanmak üzere olan diğer hibe programları ile 9 milyon Avro tutarında daha desteğin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, yıl içerisinde duyuruya çıkılacak başka hibe programlarının da bulunduğunu ve 10.5 milyon Avroluk bir hibe desteğinin daha sivil toplumun kullanımına sunulacağı bilgisini paylaştı.

AB Katılım Öncesi Mali Yardımları altında ilk defa sosyal girişimciliğe ilişkin kapsamlı bir projenin Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi vesilesi ile yürütüleceğini belirten Büyükelçi Kaymakcı, ülkemizde sosyal girişimciliğin geliştirilmesinin hem AB politikalarına uyum kapsamında hem de ülkemizdeki toplumsal sorunların çözümüne yapacağı katkı açısından önemine dikkat çekti. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan ve sosyal ekonominin bir parçası olan sosyal girişimciliğe ilişkin böyle bir projenin başarı ile tamamlanmasını arzu ettiğini ve Avrupa Birliği Başkanlığı olarak gerekli her türlü desteğin verileceğini vurgulayan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, projenin yürütülmesinde emeği geçecek herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Erdal Yıldırım: “Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşımayı hedeflediğimiz odak alanlarımızdan biri.”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’nın ülkemizde sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine katkı sağlayan önemli bir rol model konumunda olduğunu anlatırken şöyle devam etti: “Kurucumuz Vehbi Koç cesaretli bir iş insanı olmasının yanı sıra, ülkemizin sosyal sorunlarına çözüm üretmek adına harekete geçen sorumlu bir vatandaş idi. Vehbi Koç, vakfımızı kurarken de eserini önce ailesine, iş arkadaşlarına ve Türkiye’ye emanet etti. Bizler de attığımız her adımda bu sorumluluğu hissediyor; taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyarak hareket ediyoruz. Eğitim, kültür ve sağlık alanlarında “Üstümüze Vazife” diyerek vakfımızın 50 yılda gerçekleştirdiği harcamaların toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştı. Vakfımızın tarihi adına böylesi önemli bir senede çalışmalarımızı sürdürürken, herkesin üstüne vazife edinerek fark yaratabileceği alanlar olduğunu da göstermeyi kendimize misyon edindik. Bugün bir araya gelme vesilemiz olan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı da bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşımayı hedeflediğimiz odak alanlarımızdan biri.”

Erdal Yıldırım: “Sosyal girişimciler; toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunarken, sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün üretirler. Ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratırlar.”

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Sivil Toplum Sektörü altında Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında desteklenen, ülkemizde sosyal girişimcilik alanına ivme kazandıracak bu projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, “Sosyal girişimciler; toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunarken, sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün üretirler. Ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratırlar. Vehbi Koç Vakfı olarak “sosyal girişimcilik” bir adım öteye taşımayı hedeflediğimiz odak alanlarından biri. Örneğin, yakın dönemde UniCredit Foundation ortaklığı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ile yürüttüğümüz “Change With Business” projesi ile sosyal girişimcilik kavramının ülkemizdeki sosyal ve ekonomik sisteme entegrasyonunun önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedefledik. Bugün ise ülkemizde sosyal girişimcilik alanına ivme kazandıracağına inandığımız yeni bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Erdal Yıldırım: “Bu proje ile ülkemizde bir yandan toplumsal ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek adımlar atacağımıza, diğer yandan sosyal etki yatırımcılığının da önünü açacağımıza inanıyoruz.”

Günümüzde sosyal girişimciliğin gelişmiş ekonomilerin önemli bir bileşeni olduğunu belirten Erdal Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa Birliği’nde işlerin yüzde 10’u, Avrupa Birliği gayri safi milli hasılasının ise yüzde 8’i sosyal ekonomiden geliyor. ABD’de ise sosyal girişimler, ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 3,5’unu oluşturuyor ki bu rakam, Silikon Vadisi’nin katkısından daha yüksek. Türkiye için ise henüz elimizde kesin veriler mevcut değil. Bugün Avrupa Birliği Başkanlığı’nın desteği ile başlattığımız proje çerçevesinde elde edilecek kapsamlı veriler ışığında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nı kurduğumuzda, ülkemizin ekonomisine sosyal girişimlerin sağladığı katkıyı ve onların istihdama olan etkisini de ortaya koyabileceğiz. Toplumsal ve çevresel sorunlara alternatif bir çözüm olarak sosyal girişimciliğin altyapısını güçlendirecek araştırmalar ve eğitimler yapmayı, politika önerileri geliştirmeyi ve bu sayede sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedeflediğimiz bu yolculukta; ülkemizde bir yandan toplumsal ve ekonomik kalkınmayı güçlendirecek adımlar atacağımıza, diğer yandan sosyal etki yatırımcılığının da önünü açacağımıza inanıyoruz.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler