Türkiye’de Vakıfların Gelişimi – Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım

web sitesi slider son 1 7
web sitesi slider son 1 7

Sivil toplum kuruluşlarının gündemini etkileyen etkilemesi muhtemel olan konuların STK temsilcileri ile katılımcı bir şekilde paylaşıldığı; bu alandaki gelişme ve başarılı uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği etkinlik serisidir. STK Konuşmalarının 5. serisinin konusu “Türkiye’de Vakıfların Gelişimi” olacaktır.

Türk vakıfları konusunda yazılan kitap ve makalelerin kahir ekseriyeti Osmanlı dönemi ile ilgilidir. Vakıfların Osmanlı sosyal hayatındaki yeri, eski vakıflarla ilgili belgelerin sayıca fazlalığı ve bunların ait oldukları dönemle ilgili önemli bilgileri muhteva etmesi gibi sebeplerle çalışmalar Osmanlı Vakıfları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Günümüz Türkiye’si vakıflarıyla ilgili bazı çalışmalar olmasına rağmen bu alanda akademik araştırma da yok denecek kadar azdır.

Bu gerçekten hareketle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’de vakıfçılığın gelişimi, hayırseverlik, hayırseverlik açısından dünyadaki yerimiz gibi konuların ele alındığı “Az mı gittik uz mu gittik?” kitabının yazarı Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım konuşmacı olarak katılacaktır.

Etkinlik şu alt başlıklar çerçevesinde ilerleyecektir:

  • Osmanlı’dan günümüze Vakıfların gelişimi
  • Vakıfların sorunları
  • Günümüzde vakıfların görünümü
  • Hayırseverlik ve vakıflar
  • Türk vakıflarının dünyadaki emsalleri ile karşılaştırılması

STK’larda profesyonel ya da gönüllü olarak görev alanlar aşağıdaki başvuru formunu doldurarak etkinliğe katılabilirler. Katılım için bir ücret talep edilmezken başvuru yapanlar katılım kabulü konusunda etkinlikten bir gün önce bilgilendirici SMS alacaklardır.

Kayıt için lütfen formu doldurunuz: https://www.kisa.link/7h4e
Tarih: 3 Mart 2018 Cumartesi
Saat: 16.00-18.30
Yer: İLKE Derneği

İrtibat için: Ömer Faruk Aydemir/KYA Uzmanı
[email protected]

Erdal Yıldırım Kimdir?
1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Erdal Yıldırım, mezuniyetten sonra Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne Genel Sekreter oldu.
1997 yılında Vehbi Koç Vakfı’na Genel Müdür olarak atandı. Sivil toplum hayatında uzun tecrübeye sahip olan Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında mütevelli heyeti üyesi, TEMA vakfında hem mütevelli hem yönetim kurulu üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfında yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca “Bana Yönetim Kurulunu Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim ve Az mı Gittik Uz mu Gittik?” kitaplarının da yazarıdır.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler