Karakutu Derneği Genel Koordinatör Arıyor!

Karakutu Derneği Genel Koordinatör Arıyor!

İş başvurusu yapmak isteyen adayların 12 Şubat 2019’a kadar ilan kodunu başlık kısmına yazarak  kısa bir üst yazıyla beraber özgeçmişlerini [email protected]’ye göndermesi gerekmektedir.

Karakutu Derneği Genel Koordinatör İş İlanı

İlan Kodu: 2019-001GK

Görev ve Sorumluluklar

Koordinasyon

 • Genel iş takvimi ve bütçenin oluşturulması ve takibi,
 • Yönetim Kurulu’nun mali ve yazılı raporlarla bilgilendirilmesi ve YK, Genel Kurul gibi toplantıların düzenlenmesi,
 • Karakutu ekibinin koordinasyonu (kısmi ve tam zamanlı çalışanlar, uzmanlar, stajyer ve gönüllüler)
 • Veri tabanlarının (görsel, yazılı) güncellenmesi ve dernekle ilgili tüm belge ve malzemelerin yönetimi,

Programlar

 • Yürütülen çeşitli program ve faaliyetlerin izlenmesi ve yeni programların geliştirilmesini proje çalışanları ve YK ile beraber temin etme,
 • Programlarla ilgili çalışan, stajyer ve uzmanlara gerekli işleri delege ederek takip etme,
 • Projelerin faaliyetlerinin ve takviminin takibi, zamanlama ile niceliksel ve niteliksel hedeflerle ilgili proje çalışan(lar)ına hatırlatmalar yapılması ve projelerin başarıyla tamamlanmasının temin edilmesi,
 • Programların yaygınlaştırılması için kurum ve kişilerle görüşmeler yapılması,
 • Programların etki ve sürdürülebilirliğiyle ilgili gerekli ölçme-değerlendirme önlemlerini geliştirme ve uygulanmasını sağlama.

Mali ve İdari İşler

 • Dernek için gerekli defterlerin tutulması ve tüm yasal ve idari işlerin yönetimi,
 • Muhasebeciyle ilişkilerin yürütülmesi ve mali tabloların güncel tutulması ve bütçelerin ve maliyetlerin yönetimi,
 • Gündelik ofis işlerini icra etme (kargo, telefon vd.)
 • Dernek üyeleriyle ilgili başvuru, kabul, aidat toplanması, bilgilendirme vb. gibi işlerin yönetimi,

İletişim

 • Genel iletişim stratejilerinin YK ile birlikte geliştirilmesi ve bu stratejileri uygulanma,
 • Sosyal medya ve e-bülten hesapları ve web sitesinin düzenli güncellenmesi, içeriklerinin geliştirilmesi ve yönetimi,
 • Basınla ilişkilerin yürütülmesi ve görünürlüğü arttıracak adımlar atılması.

Yönetim Kurulu’yla birlikte
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme

 • Bağışçılar da dahil tüm paydaş kurum ve kişilerle ilişkilerin yönetilmesi ve yeni paydaşlar kazanılması,
 • Fon veren kuruluşlarla ilişkiler ve fon yaratma; proje yazımı süreçlerinin yönetimi,
 • Bireysel bağışçılarla ilişkiler ve kaynak geliştirme,
 • Üye ve bağışçılarla ilişkiler için uygun online altyapıların kullanılması,
 • Yeni kaynak geliştirme yöntemlerini; kaynak geliştirme etkinlik ve kampanyalarının yürütülmesi,
 • Karakutu’nun farklı düzeylerde temsilini ve sözcülüğünü üstlenme.

Adayda Aranan Özellikler

 • En az 2 yıllık profesyonel deneyim (STK deneyimi önceliklidir.)
 • İyi derecede İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerisi,
 • Dönem dönem seyahat etmeye uygun olma,
 • Avantaj sağlayacak deneyim ve/veya ilgi alanları: Kaynak Geliştirme, Proje ve Örgüt Yönetimi, Toplumsal Hafıza, Barış İnşası, (Nonformal) Eğitim, Gençlik Çalışması.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler