Tarlabaşı Toplum Merkezi Çalışma Arkadaşları Arıyor!

Tarlabaşı Toplum Merkezi Çalışma Arkadaşları Arıyor!
Tarlabaşı Toplum Merkezi Çalışma Arkadaşları Arıyor!

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ KADIN BİRİMİ SORUMLUSU, OYUN GRUBU KOLAYLAŞTIRICISI VE OFİS SORUMLUSU ARIYOR.

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve bu gruplara yönelik önyargıların azalmasını sağlamak amacıyla sanat, katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz iletişim temelinde çalışmalar yapar.

Yeni açılacak Kadın Birimi için tam zamanlı çalışmak üzere merkez sorumlusu, oyun grubu kolaylaştırıcısı ve ofis sorumlusu alınacaktır.

KADIN BİRİMİ SORUMLUSU

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nin dahil olduğu projenin proje koordinatörüyle birlikte projenin tüm uygulama süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, raporlama ve planlama süreçleri takibini gerçekleştirerek belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Birim çalışanlarının izleme ve süpervizyonunu yapmak,
 • Birim çalışanlarının Davranış Kurallarına ve TTM ilkelerine uymasını sağlamak,
 • Finansal harcamalar ve program uygulamalarının iş planı ve proje bütçesine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak,
 • Merkezde uygulanmak üzere geliştirilecek aktivitelerin içerik ve zamana uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Kadınlarla çalışacak eğitmen ekibini oluşturmak, yönlendirmek ve takiplerini yaparak koordinasyonu sağlamak,
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde Kadın Birimi’ni temsil etmek
 •  TTM ortak çalışma ve etkinliklerine katılım sağlamak,
 •  TTM Ekibi ile etkili çalışmak

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Üniversitelerin İletişim, Sosyal Bilimler, İktisadi İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun veya bu alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak (Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Sosyal Hizmetler, İletişim vb. ),
 • İlgili proje koordinatörüyle birlikte, mevcut projenin genel uygulama süreçleri, bütçe ve iş planının takibi ve raporlamasını yapabilecek düzeyde proje yönetimi bilgisine sahip olmak,
 • Ulusal/Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmış veya çalışabilecek yeterliliğe sahip olmak,
 • Çocuk, gençlik ve kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği, halk sağlığı, vaka yönetimi ve göç alanlarında duyarlılık ve deneyim sahibi olmak,
 • Yukarıdaki alanlarda en az 5 yıllık profesyonel tecrübe sahibi olmak,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olmak ,
 • Tercihen ikinci dil olarak Kürtçe ya da Arapça bilgisine sahip olmak,
 • İyi derecede MS Office ( Word, Excel, PowerPoint ) ve Outlook bilgisine sahip olmak,
 • Raporlama, dokümantasyon ve iletişim yeteneği,

Adayların, özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarıyla birlikte, konu başlığına “Kadın Birimi Sorumlusu” yazarak 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

OYUN GRUBU KOLAYLAŞTIRICISI

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nde 3-6 yaş aralığındaki çocuklarla oyun grubunu yürütmek,
 •  Çocuk aktivitelerinin içeriklerini planlamak ve hazırlamak,
 • Çocuk alanı içerisinde, çocukları dahil edici bir yaklaşımla faaliyetleri uygulamak,
 • Katılımcı, yaratıcı ve öğretici oyun ortamı sağlamak,
 • Eğitim faaliyetlerine ait her türlü kayıt, bilgi, rapor ve dökümanı proje koordinatörüne düzenli olarak iletmek,
 • TTM ortak çalışma ve etkinliklerine katılım sağlamak,
 • TTM Ekibi ile etkili çalışmak.

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Okul öncesi öğretmenliği, Çocuk Gelişimi vb) mezun olmak,
 • En az 1 yıl gönüllü ya da profesyonel tecrübe sahibi olmak,
 • 3-6 yaş arası çocuklarla güçlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Çok kültürlü ortamda çalışma becerisine sahip olmak,
 • İyi derecede Kürtçe bilmek.

Adayların, özgeçmişleri ve motivasyon mektuplarıyla birlikte, konu başlığına “Oyun Grubu Kolaylaştırıcısı” yazarak 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

OFİS SORUMLUSU

Görev ve Sorumluluklar

 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve kadınların entegrasyonu ile ilgili proje kapsamında çalışan Kadın Birimi’nin temizliğini yapmak,
 • İkramları hazırlamak ve servis etmek.

Beceriler ve Yeterlilikler

 • Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmak,
 • Çok kültürlü ortamda çalışma becerisine sahip olmak,
 • İyi derecede Kürtçe bilmek.

Adayların, 06.07.2018 tarihi saat 24:00’e kadar [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir.

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler