Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Uzmanı Arıyor!

Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Uzmanı Arıyor!
Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Uzmanı Arıyor!

Görev ve Sorumluluklar

Vakfın hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak proje, eğitim programı ve çalışmaların:

 • İhtiyaçlarına ve hedef kitlesine yönelik araştırma, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarının iş/zaman planını hazırlamak ve takip etmek,
 • Veri toplama araçlarını geliştirmek,
 • Saha uygulamalarını koordine etmek ve takibini yapmak,
 • Veri toplama yöntemlerini belirlemek,
 • Verileri toplamak, analizini gerçekleştirmek ve çözümlemek,
 • Araştırma raporunu hazırlamak ve ilgili yerlerle paylaşmak,
 • Ölçme değerlendirme sonuçları doğrultusunda proje, program ya da konferans içeriklerinde/formatında gerekli revizyonlar ve diğer eylem planları için öneride bulunmak,
 • Sorumlulukları dâhilinde, vakfın eğitimcileri ve diğer birimleri ile koordineli olarak vakfın ihtiyacı olan çalışmalarda yer almak, gerekli verileri temin etmek ve yorumlamak.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme eğitimlerinin programının hazırlanması ve sunumu çalışmaları ile ilgili olarak:

 • Öğretmenlerin ihtiyacına yönelik olarak sürece ve sonuca dayalı ölçme ve değerlendirme konularında eğitim programı hazırlamak,
 • Hazırladığı eğitim programlarının kılavuzunu oluşturmak ve eğitimini vermek,
 • Gerektiğinde başka tam zamanlı ya da kısmı zamanlı eğitmenlere hazırladığı eğitim programı ile ilgili eğitim vermek,
 • ÖRAV çatısındaki eğitim programlarında var ise ölçme ve değerlendirme modülünü geliştirmek ve takibini sağlamak,

Aranan Nitelikler

 • Eğitim bilimleri alanında ölçme ve değerlendirme/program geliştirme bölümünden lisans düzeyinde eğitim almış ya da öğretmenlik veya psikoloji/felsefe grubu alanında lisans eğitimini almış, ölçme ve değerlendirmede ya da program geliştirmede lisansüstü düzeyinde eğitim almış olmak,
 • Tercihen okul deneyimine sahip olmak,
 • Nitel ve nicel araştırmaların tasarım, uygulama, saha koordinasyonu, analiz ve raporlama aşamalarında deneyim sahibi olmak,
 • İstatistik ve araştırma teknikleri bilgisine sahip olmak ve istatistiksel analiz yazılımlarına hâkim olmak ve etkin olarak kullanmak,
 • Veri toplama aracı oluşturma, geliştirme, revize etme, adapte etme konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme konularına hâkim olmak,
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda bir eğitim modülü geliştirme konusunda yetkinliğe sahibi olmak,
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim verebilecek yetkinliğe sahip olmak,
 • İletişim, zaman planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Bilgisayar kullanımı ve özellikle ofis programlarında yetkin olmak,
 • Veri ve bulguları yorumlama becerilerine sahip olmak,
 • Konuşma ve yazın dilinde ifade etme ve aktarma becerilerini etkili kullanabilmek,
 • İngilizce bilgisine (konuşma, okuma, yazma) sahip olmak,
 • Analiz etme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • (Öncelikli olarak ülke içinde) Seyahate engeli olmayan,
 • (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış,

adayların, fotoğraflı güncel özgeçmişlerini, kariyerlerindeki başarı öykülerini aktardıkları bir ön yazıyla;  11 Ekim 2018 tarihine kadar, “ÖDU2018” konu başlığı ile [email protected] adresine başvurularını ulaştırmaları rica olunur.

 Tüm başvurular gizlilikle değerlendirilecek; yalnızca olumlu başvurulara cevap verilecektir.

Öğretmen Akademisi Vakfı

www.orav.org.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler