“STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvurular Başladı!

“STÖ “STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvuruları Başladı” Eğitimine Başvurular Başladı
“STÖ Yönetimi” Eğitimine Başvuruları Başladı
Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

STGM’nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi, kapasite güçlendirme eğitimlerine devam ediyor. STÖ Kaynak Merkezi 19-21 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir’de “STÖ Yönetimi” eğitimiyle örgütlerle buluşacak. Eğitim için son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 Çarşamba.

Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefleyen eğitimde iyi yönetişim yöntemleri, kaynak geliştirme modelleri, örgüt içi demokrasi, iletişim, şeffaflık, izleme mekanizmaları ve gönüllü yönetimi gibi konular ele alınacak. Örgütsel gelişim analizi için çeşitli araçların tanıtılacağı eğitimde STÖ’lerin yönetim ve kaynak geliştirme kapasitelerine katkı sunmak hedefleniyor.

“STÖ Yönetimi” eğitimi 19-21 Eylül 2018 tarihlerinde, Çarşamba- Cuma günleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. İzmir ve çevre illerinden tüzel kişiliğe sahip STÖ’lerin katılım gösterebileceği eğitimlere her STÖ’den en fazla iki kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek olan eğitimin ilk gününde, vizyon ve misyon kavramları konuşulacak ve bu kavramlar çerçevesinde katılımcı STÖ’lerin hedef değerlendirmeleri yapılacak. Ayrıca, paydaşlar ve hedef grup kavramları ile STÖ’lerde iletişim konusuna odaklanılacak. Gönüllülerle çalışma ve gönüllü yönetiminin konuşulacağı ikinci günde, STÖ’lerin mevcut kapasite ve kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri yöntemler de paylaşılacak. Eğitimin son gününde ise yıllık beyanname, tüzük değişikliği, genel kurul toplanması vb. konulardaki yasal yükümlülükleri ve mevzuat üzerine bilgilendirme yapılacak ve örgütlerin hangi araçlarla kaynak geliştirebileceği de konuşulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 5 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 10 Eylül Pazartesi günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime İzmir, Manisa,Muğla, Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Burdur, Isparta ve Antalya illerinde kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin yönetim ve karar organlarında görev yapması tercih sebebidir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

Eğitime İzmir dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler