İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimine Başvurular Başladı

İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimine Başvurular Başladı
İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimine Başvurular Başladı

Başvuru Formu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında “STÖ’ler için İletişim ve Halkla İlişkiler” eğitimi düzenlenecek. Kasım ayının üçüncü haftasında düzenlenecek olan eğitim için başvurular başladı.

Sivil toplum örgütlerinin iletişim ve halkla ilişkilerle faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için düzenlenecek olan eğitimde STÖ’lerin hedef grup ve paydaşlarını tespit etme becerilerinin güçlendirilmesi, STÖ’lerin çalışmalarını yaygınlaştırmak ve duyurmak için yerel ve ulusal medyayı nasıl kullanılabileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, STÖ’lerin internet ve yeni medya araçlarının kullanım teknikleri kullanımı konusunda yetkinleştirilmesi amaçlanıyor. 

“STÖ’ler için İletişim ve Halkla İlişkiler” eğitimi 21-23 Kasım 2018 tarihleri ve Çarşamba- Cuma günleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye’den hak temelli çalışma yürüten STÖ’lerin başvurabileceği eğitime her STÖ’den iki kişi kabul edilecek.

Üç gün sürecek olan eğitimin ilk gününde, hedef grup ve paydaş ilişkisi konuşulacak ve STÖ’lerin kamuoyunu etkileyebilmek için mevcut bilgi ve veriyi dönüştürebilecekleri başlıca iletişim araçları hakkında bilgilendirme yapılacak. STÖ’lerin çalışmalarını hedef gruplarına ulaştırmak için yerel ve ulusal medyadan nasıl yararlanacaklarına ilişkin sunumun yapılacağı ikinci günde aynı zamanda uygulamalı eğitimle bilgi ve becerilerin güçlendirilmesi sağlanacak. Eğitimin üçüncü gününde ise yeni medya araçları ve STÖ’lerin bu araçları kullanım teknikleri konusundaki becerileninin güçlendirilmesine odaklanılacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 02 Kasım Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 07 Kasım  Çarşamba günü e-posta aracılığıyla bilgilendirilecektir.

Başvuru Koşulları

  • Eğitime kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.
  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir
  • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin de tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir.

Eğitime Ankara dışından katılacak STÖ temsilcileri ve katılımcılarının ulaşım ve konaklama masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu

Sorularınız için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

*”Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.”

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler