Haberler

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi yeni örgütlenmeye başlayan hak temelli STK’lar ve yurttaş girişimlerini desteklemek için Eylül 2017 – Ocak 2018 dönemi başvurularını almaya başladı!

0

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 59’una doğrudan olmak üzere toplam 107 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yurttaş girişiminin kurumsal gelişimine destek oldu. Bu destekler çeşitli atölyelere katılımdan danışmanlığa, fiziki mekan olanağı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunlara ek olarak Sosyal kuluçka Merkezi 2014’ten beri mentorlarla da desteklenen bir ana program yürütmekte. Bugüne kadar 59 kurum aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde bu ana programdan yararlandı:

  • Kasım 2014 – Ekim 2015 (Genel kapasite gelişimi)
  • Ekim 2015- Mart 2016  (Genel kapasite gelişimi)
  • Haziran 2016- Ağustos 2016 ( Kaynak Kuluçka)
  • Ekim 2016 – Şubat 2017 (Genel kapasite gelişimi)
  • Nisan 2017- Haziran 2017 ( İletişim Kuluçka)

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu çerçevede Sosyal Kuluçka Merkezi İstanbul’da, sadece yeni örgütlenme aşamasında olan STK’ların ve yurttaş girişimlerinin kurumsal yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir “Genel kapasite gelişimi” programına başlıyor.

I.    PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, yeni örgütlenmeye başlayan kuruluşların ve girişimlerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak stratejik bir bakış açısıyla kurumsal gelişimlerine odaklanmaları için oluşturulmuştur. Kurumların kendilerine odaklanılması sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılması beklenmektedir. Böylece toplumda – sivil toplum düzeyinde de – çok sesliliğin ve sorun çözme becerisinin gelişmesine yönelik demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

II.    PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Ağustos 2017 – Şubat 2018

III.    BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmaları (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir yurttaş girişimi olmaları,

– İlgili örgütlenmenin en az 6 ay, en fazla 2 yıldır beraber olması.

– Eğer tüzel kişiliği olmayan bir sivil girişimse ekipte en az 5 kişinin bulunması,

– Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

– Program döneminde (Eylül 2017 – Şubat 2018) İstanbul’da bulunulması (çalışılan konu/hedef kitle İstanbul dışında olabilir),

– Tüm ekibin Ağustos 2017 – Şubat 2018 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.

– 9 Eylül’de tam gün sürecek açılış toplantısına katılmalarının önünde bir engel olmaması.

– Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkının örtüşüyor olması.

IV.    PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

Her kurumdan en az iki kişi Sosyal Kuluçka Merkezi etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) kurum ile Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütecektir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi kurumlarının 3 senelik gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her kurumun kendi çıkardığı ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.

Süreç, Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanları ve diğer uzmanların hayata geçireceği atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, kurum için karar verme süreçleri, örgütler kuramı gibi konularda olacaktır.

Kurumlar kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.

Bu çalışmalara ek, gerekiyorsa, kuruma özel farklı eğitim, vb. olanaklarının tasarlanması ve uygulanması da sağlanacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucu elimizdeki kısıtlı kaynaklar yüzünden programa en fazla 7 STK/yurttaş inisiyatifi kabul edilecektir.

V.    SAĞLANACAK İMKANLAR NELERDİR?

– Sosyal Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,

– Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor,

– İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki Sosyal Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,

– İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Pro Bono Hukuki Destek Ağından yararlanma,

– Eğitimleri/toplantıları desteklemek amacıyla atölyeler,

– Kurum içi eğitimlerin tasarlanması ve uygulanması.

VI.    BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İlgilenenlerin buradaki başvuru formunu doldurarak 14 Ağustos tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar 21 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.

Başvuru ve program ile ilgili sorularınız için [email protected] e-posta adresinden ve 0212 311 7632 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer Haberler