Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Başvuru Çağrısı Açıldı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Başvuru Çağrısı Açıldı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi hak temelli sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatifleri desteklemek için Mayıs  – Kasım 2020 dönemi başvurularını almaya başladı!

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 103 sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatife doğrudan kuluçka hizmeti sunarak kurumsal gelişimine destek oldu.

Bu destekler çeşitli atölyelerden danışmanlığa, mekan kullanımı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunun yanı sıra 2014’ten beri mentorlarla desteklenen Kuluçka Kapasite Gelişim Programları da yürütülmektedir.

Bu çerçevede Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile STÖ’lerin ve sivil inisiyatiflerin organizasyonel yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir Kapasite Gelişim Programına başlıyor. 2020 döneminde yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) ya da çalışmayı planlayan sivil toplum örgütleri ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil inisiyatiflerin başvuruları önceliklendirilecektir. Program, Türkiye’deki bütün illerden başvuruya açıktır.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar.  Örgütlerin kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

  • PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

 Program Mayıs 2020 ve Kasım 2020 arasında toplam 6 ay süre ile online olarak gerçekleştirilecektir.

  • BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

–  Yerel katılım alanında çalışmak (yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ya da yapmak istemek, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürütmek) ,

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil oluşum bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

–  Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması

– Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

– Tüm ekibin Mayıs – Kasım  2020 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması,

– Kurumun ihtiyaçlarıyla Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

  • PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

2020 Kuluçka Dönemi dijital araçlar kullanılarak online bir program olarak gerçekleşecektir.

Her kurumdan en az iki kişinin Sosyal Kuluçka Merkezi’nin online etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) kurum ile Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi kurumlarının gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her kurumun kendi belirlediği ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.

Süreç, Sosyal Kuluçka Merkezi ekibi ve diğer uzmanların hayata geçireceği online atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, kurum için karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme, savunuculuk ve yerel katılım gibi çeşitli konularda olabilir. Atölye programı, bahsedilen kapasite geliştirme başlıkları altında, program içinde yer alan sivil oluşumların ortaklaşan ihtiyaçlarına göre şekillenecektir.

Kurumlar kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde online toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.

Bu çalışmalara ek olarak gerekli olduğu durumlarda  kuruma özel farklı destek mekanizma ve araçları geliştirilebilir.

Yapılacak değerlendirme sonucu programa 12 STÖ / sivil inisiyatif kabul edilecektir.

  • SAĞLANACAK İMKANLAR ve KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER NELERDİR?

İmkanlar;

– Sosyal Kuluçka Merkezi ekibinden danışmanlık,

– Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor desteği,

– Örgütsel ihtiyaçlara yönelik online atölye ve toplantılar,

– Hukuki destek ağından yararlanma

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin!sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Beklentiler;

-Online programa katılım için gerekli dijital araçların kullanımına uygun teknik alt yapıya sahip olmaları (Program, online bir platform üzerinden yürütülecek, video özelliği bulunan iletişim ve katılım araçları kullanılacaktır. Kullanılacak online platform ve araçlar Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu araçların kullanımı için herhangi ücretli bir üyelik gerekmemektedir. Kullanılacak online araçların verimliliği açısından wifi bağlantısı ve mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanımı önerilmektedir.)

-Online toplantı ve atölyelere düzenli katılım,

-Mentorla birlikte çalışma sürecini takip etmek,

-Programa katılım için başvurudan kurumun haberdar olması,

-Sosyal Kuluçka Merkezi ile süreci takip etmek, bu süreçte beklenilen bilgilendirme ve raporlamayı zamanında gerçekleştirmek.

  • NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlgilenenlerin aşağıdaki başvuru formunu doldurarak 4 Mayıs 2020 tarihi saat 19.00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar 15 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formundaki sorulara, başvuruyu gerçekleştirmeden ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2020 Dönemi Başvuru Formu

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler