Daktilo1984 ve Fabel demokratik reformlara ve sivil alanın korunmasına giden yolu açmaya gönüllü, STK’larda çalışan ilgili ve tutkulu profesyoneller, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler arıyor!

Daktilo1984 ve Fabel demokratik reformlara ve sivil alanın korunmasına giden yolu açmaya gönüllü, STK'larda çalışan ilgili ve tutkulu profesyoneller, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler arıyor!

Demokratik reformlar ve sivil alanın korunması her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Daktilo1984 ve Fabel, bu alanda somut adımlar atarak değişimi hızlandırmayı amaçlayan bir dizi atölye çalışması düzenliyor. Siz de bu yolculuğun bir parçası olabilirsiniz!

Politika Değişiminde Hızlandırıcı olarak Sivil Toplum Projesi, sivil toplumun gücünü harekete geçirerek, politika geliştirme süreçlerinde etkili olmayı katılımcıların sivil toplum ve demokratik reformlar konusunda bilgi ve deneyimlerini derinleştirmelerine olanak tanımayı hedefliyor.

Neler Yapacağız?

  • İlk adım olarak, 22 Şubat 2024’te dijital bir atölye düzenleyerek, katılımcıları bir araya getireceğiz. Bu çevrimiçi buluşma, projemizin hedeflerini ve beklentilerini paylaşmanın yanı sıra, yüz yüze çalıştaylar için zemin hazırlayacak.
  • Ardından, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek olan yüz yüze etkinliklerle, sivil toplum ve medya uzmanlarının katılımıyla politika önerileri ve demokratik reformlar için yol haritası geliştireceğiz.

Eğitim Takvimi

  1. Başlangıç – Dijital Atölye

    – Tarih: 22 Şubat 2024

    – Katılımcılar: 30 kişi (İstanbul ve Ankara’dan)

    – Format: 2 saat çevrimiçi (Kumospace) atölye çalışması ve ilham verici mini dersler

    – Amaç: Giriş ve ihtiyaç analizini kolaylaştırmak, bizi çözümlere ve politika geliştirmeye odaklanan yüz yüze çalıştaylara hazırlamak

  1. İstanbul’da Atölye

    – Tarih: 1 Mart 2024

    – Katılımcılar: 15 (İstanbul’dan)

    – Yer: İstanbul, Taksim

    – Amaç: Sivil toplum ve medyadan uzmanları ile politika önerilerinin ve demokratik reformlar için bir yol haritasının geliştirilmesine odaklanarak derin, işbirlikçi tartışmalara katılmak.

  1. Ankara’da Atölye

    – Tarih: 5 Mart 2024

    – Katılımcılar: 15 (Ankara’dan)

    – Yer: Ankara, Çankaya

Kimlerle Buluşacağız?

Fabel’in kurucusu Max Valentin, çoğunlukla kamu ve sivil sektörlerin kesiştiği noktada katılımcı gelişim ve ilişkilere yönelik yöntemlerle çalışıyor. Kendisi İsveç’te yaşıyor ancak Baltık ülkelerinin yanı sıra Türkiye’de de yoğun olarak çalışmalar yürüttü. Şu anda asıl odak noktası İsveç’in en uzak bölgesinin bölgesel kalkınma stratejisi ve oyun temelli pedagojiyle çalıştığı Ukrayna’da ademi merkeziyet politikasının uygulanması.

Mehmet Emre Gür, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Kilit Uzmanıdır. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Vakfı’nın Genel Sekreterliğini yapmakta ve merkezi Fransa’da bulunan Avrupa Enstitüsü’nün de uzmanları arasında yer almaktadır. Sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren Katalist’in de kurucularındandır. Ana ilgi alanları arasında sürdürülebilirlik, sivil toplum, demokrasi ve AB ile Türkiye’deki siyaset, sosyal kalkınma projeleri, gençlik ve kadın politikaları ile gıda ve tarım politikası bulunmaktadır. Emre, sosyal politika alanına odaklanarak çeşitli kuruluşlarda, özellikle sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde bu alanda çalışmıştır. Bununla beraber proje yönetimi konusunda hem danışman ve hem de eğitmen olarak da aktif bir rol oynamıştır. Gençlik katılımı için en iyi uygulamalar konulu bir kitabın eş yazarı ve çağdaş Türkiye üzerine birkaç makalenin yazarıdır.

Laden Yurttagüler STK kapasite geliştirme, katılım yöntemleri, savunuculuk, gönüllülük, cinsiyet eşitliği, gençlik politikası, insan hakları ve vatandaşlık gibi konularda araştırmacı, danışman, içerik geliştirici, proje yöneticisi ve atölye yöneticisi olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlarla, ulusal ve yerel (kök salmış) STK’larla çalışmaktadır. Ayrıca, 2005 – 2023 yılları arasında Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde program koordinatörü olarak görev yapmıştır.

İbrahim Enes Özkan, Daktilo1984 Derneği’nin Genel Koordinatörü, Kurucusudur. İstanbul Üniversitesinde Ekonomist ve Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Blockchain Teknoloji Merkezi’ni kurmuştur. Özkan, iş geliştirme, sürdürülebilirlik ve davranışsal metodlarla strateji geliştirme konusunda özel sektör şirketlerine danışmanlık yapmaktadır. 20’li yaşlarından itibaren Türk sivil toplumu için gönüllü çalışmalar yapmış, 5 yıl boyunca 2.000’den fazla üye ve gönüllüye sahip olan liberal gençlik organizasyonu 3H Hareketi’nde genel sekreter, başkan yardımcısı ve başkan pozisyonlarında görev almıştır, halen birden fazla STK’ya da gönüllü uzmanlık sağlayarak destek olmaktadır. Son 3 yıldır bir grup akademisyen, iş insanı, gazeteci ve hukuk uzmanı tarafından Ağustos 2014’te liberal ve bilimsel bir yaklaşımla kamu politikası araştırmaları yapmak amacıyla kurulan Özgürlük Araştırmaları Derneği (FRA) yönetim kurulu üyesidir. 2021 yılında düzenli olarak yayımlanan Freedom House’un Türkiye’nin ekonomi ve demokrasi ilişkisi üzerine olan raporunun editörlüğünü yapmıştır ve Kanadalı Fraiser Enstitüsü’nün ekonomik özgürlükler raporunun da Türkiye editörüdür.

Selim Yıldırım, Daktilo1984’ün Akademisyenler, Uzmanlar ve Aydınlar için Medya Eğitimi ve kurumun iklim politikaları geliştiren birimi Asterisk2050’nin proje koordinatörüdür. Aynı zamanda siyaset bilimci olan Yıldırım doktora çalışmaları sırasında iklim değişikliği odaklı, eleştirel jeopolitik ve eleştirel güvenlik çalışmaları konularında araştırmalar yürütmektedir.

Katılım için Gerekenler:

  • Sivil katılım, politika geliştirme ve demokratik reformlara ilgi ve/veya deneyim.
  • Çevrimiçi ve ilgili fiziksel atölye çalışmalarına katılma taahhüdü.
  • İyi seviyede İngilizce bilgisi (Bazı modüller İngilizce olacaktır).
  • Yüz yüze atölyeler için proje kapsamında seyahat ve konaklama masrafları karşılanamamaktadır ancak Ankara ve İstanbul dışında konaklayan katılımcılarımız kendi imkanları ile katılım göstermek üzere atölyeler için başvuruda bulunabilirler. 
  • Atölyeleri tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Nasıl Başvurulur?

Katılmak isteyenler, 14 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar bu form üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuruları kabul edilen katılımcılara 16 Şubat 2024 Cuma günü bilgilendirme maili gönderilecektir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler