WE ACT – Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi Programına Davetlisiniz!

Düzenleyen Kurumlar: ALDA (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği

Eğitim Süresi: 9 gün (5 gün yüz yüze, 4 gün çevrimiçi)

Bölge Merkez İlleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Van ve Samsun

Gelenbaşvurulardeğerlendirildiktensonrabahsigeçen7ilin6’sıeğitimmerkeziolarak seçilecektir.

Katılımcı Sayısı: Her şehir için 19 katılımcıyla sınırlıdır

Program Destekçisi: Türkiye’ye Avrupa Birliği Delegasyonu

2024 yerel seçimlerinde aday olmayı planlayan kadınlara, ALDA (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği işbirliği ile düzenlenen We Act Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi’ni duyurmaktan mutluluk duyarız.

Son başvuru tarihi katılmak istediğiniz eğitimden 2 gün öncedir.

5 gün yüz yüze ve 4 gün online eğitimler olarak planlanan program Adaylık Süreci ve Etkili Kampanya Yönetimi; Seçim Mevzuatı; Siyasi İletişim Stratejileri; Medya Görünürlüğü ve Kampanyacılık; Sosyal Medya Yönetimi, Podcast ve Op-ed Teknikleri ana başlıkları odağında kapasite artırmayı hedefliyor. Program kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından, 2024 Yerel Seçimlerinde göreve talip olmayı arzulayan 114 kadın adayı ağırlayacağız. Eğitim kapsamında katılımcılara haber spikerleri ile gerçekleşecek uygulamalı oturumlar ile pratik yapma ve eğitimlerin ardından düzenlenecek ağ oluşturma etkinliğinde medya profesyonelleri ve gazetecilerle tanışarak etki alanlarını artırma fırsatı sunacağız.

Siyaset ve Medya Eğitimi’ne katılan kadın adaylardan katılımcı demokrasi konusuyla ilgilenen katılımcılara isteğe bağlı 2 gün boyunca yüze yüze yapılacak başlangıç seviyesinde bir eğitim de sunulacaktır. Bu eğitim için kontenjan sınırlıdır (73 kişi kabul edilecektir) ve öncelik katılımcı demokrasi konusunda en düşük bilgi seviyesine veya geçmişte en az deneyime sahip olan katılımcılara verilecektir.

Katılımcıları neler bekliyor?

Kapsamlı Bir Müfredat: Katılımcılar 9 gün boyunca (5 yüz yüze ve 4 çevrimiçi), 2024 yerel seçimlerinde aday olmak için gerekli araçlar ve bilgilerle donatılmış zengin bir müfredatın üzerinden derinlemesine geçecekler ve kapasitelerini arttıracaklar.

Adaylık ve Kampanya İçgörüleri: Katılımcılar, adaylık sürecinin ayrıntılarını detaylı bir şekilde öğrenecek ve etkili kampanya yönetimi konusunda yeterliliklerini arttıracaklar.

İletişim Hakimiyeti: Bu modülde katılımcılar, bir politikacı için son derece önemli olan siyasal iletişim yeteneklerini geliştirecek ve mesajlarını nasıl öz ve etkili bir şekilde iletebileceklerini öğrenecekler.

Medya Görünürlüğü ve Dijital Medyanın Kullanılması: Medya, kamuoyu algısını şekillendirmede güçlü bir rol oynamaktadır. Eğitim, katılımcılara, özellikle seçim zamanlarında medya görünürlüklerini nasıl maksimize edecekleri konusunda rehberlik edecektir. Kadın adaylar, medya ilişkilerinin dinamiklerini ve çeşitli platformlarda kendilerini nasıl sunacakları konusundaki nüansları öğrenecekler; sosyal medyayı avantajlarına nasıl kullanabilecekleri, ilgi çekici podcastler oluşturma metodları ve etkileyici yazı yazma teknikleri kapsamlarında pratik eğitimler alacaklar.

Haber Spikerleri ile Röportaj Deneyimi: Eğitimin ek bir özelliği, ünlü haber spikerleri ile pratik oturumlardır. Bu deneyim; katılımcılara canlı oturumlar, röportajlar ve tartışmalar için hazırlık yapma fırsatı verecektir.

Kurma Fırsatları: We Act Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi, kadın adayların medya profesyonelleri ve gazetecilerle tanışacakları bir ağ kurma etkinliği ile sona erecektir. Bu etkinliklik, medya ile ilişkilenme ve daha geniş bir kitleye ulaşma konusunda çok değerli bir fırsat olacaktır.

Lojistik değerlendirme ve maliyetler

We Act Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi, yararlanıcı kadın adaylar için tamamen ücretsizdir ve Türkiye’nin 7 farklı bölgesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir:

Gelen başvurular değerlendirildikten sonra aşağıdaki 7 ilden 6’sı eğitim merkezi olarak seçilecektir:

İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Van ve Samsun

WE ACT - Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi Programına Davetlisiniz!

Her kadın aday, bulundukları yere en yakın şehirdeki yüz yüze eğitim oturumuna katılmak üzere davet edilecektir. Eğitim şehrinde ikamet etmeyen katılımcılar için konaklama ve seyahat masrafları karşılanacaktır. Eğitimin düzenleneceği şehirdeyseniz ve konaklama gereksiniminiz olan özel bir durumunuz varsa, bizimle weact@daktilo1984.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Katılım kriterleri nelerdir?

2024 yerel seçimlerinde aday olmaya karar vermiş veya aday olmayı düşünüyor ancak henüz karar vermemiş, siyasi liderlik ve medya görünürlüğü alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen her yaşta kadın programa başvurabilir.

Başvurular, programa katılma motivasyonunun gücüne, programa katılım ve tüm eğitim oturumlarına katılma olasılığına ve coğrafi dağılıma göre değerlendirilecektir. Kendilerini bir azınlığın veya dezavantajlı bir grubun parçası olarak gören kadınların başvurmaları özellikle desteklenmektedir.

Programa katılanlar, medya eğitimlerinin bir parçası olarak, eğitmenlerin ve Daktilo1984 medya ekibinin desteğiyle bir medya çıktısı üretmeyi taahhüt ederler. Eksik başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Nasıl başvurulur?

2024 Türkiye yerel seçimlerinde aday olmayı düşünen kadınları We Act Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi programına başvurmak üzere kayıt formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Başvurmak için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli tarihler:
  • Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi katılmak istediğiniz eğitimden 2 gün öncedir.
  • Yüz yüze ve Çevrimiçi Eğitimler: Kasım 2023 – Aralık 2023 arasında gerçekleşecektir.
Program Hakkında & Bize Ulaşın

We Act Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi , ALDA (Yerel Demokrasi için Avrupa Derneği) ve Daktilo 1984 Derneği tarafından sağlanmaktadır. ALDA, Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi tarafından başlatılan Fransa merkezli bir organizasyondur. Yerelde katılımcı demokrasi, aktif vatandaşlık ve Avrupa, komşu bölgeleri ve tüm dünyada yerel otoriteler ve sivil toplum arasında işbirliği alanında tanınmış bir kilit paydaştır. Çoğunlukla katılımcı yöntemler ve merkezi olmayan işbirliği yoluyla faaliyet göstermektedir.

Temel bir unsur olarak, ALDA, vatandaşların ve vatandaş gruplarının, yerel bağlamlarını iyileştirmeye yönelik girişimlerini destekler, bu değişikliği gerçekleştirmek için yerel otoritelerle köprüler kurar. Katılımcı demokrasi konusunda STK’lara ve Yerel Yönetimlere eğitimler sunar ve kazanılan becerilerin yerel yönetimlerde uygulanmasını destekler.

Daktilo 1984 Derneği, rasyonel bir tartışma ortamı geliştirerek çoğulcu demokrasi temelinde bir toplum oluşturmayı amaçlayan bir dernektir. Bu bağlamda, medya faaliyetleri, çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar, eğitimler-atölyeler, savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmekte ve bu bağlamda ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurmaktadır. Kamuoyunda nitelikli tartışmaların yürüyebileceği sürdürülebilir bir rasyonel kamusal tartışma platformu sağlar; bu amaçla akademisyen, uzman ve kamu entelektüellerinin medya görünürlüklerinin artırılması için çalışmalar yürütür ve bu uzmanların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Daktilo1984 kuruluşundan bu yana genç kadın yazarlar için özel olarak bir fon oluşturarak, direkt içerik üretimini teşvik ederek, SOSO (Sensiz Olmaz, Sessiz Olmaz) Ekibi ile ortaklık içerisinde canlı yayınlarına öncelikle alandaki kadın uzmanları davet ederek, ve kadın içerik üreticilerine erkek meslektaşlarına göre %20 daha yüksek telif ücreti ödeyerek medyada kadın uzman sayısını artırmaya çalışmaktadır. Ayrıca Daktilo1984, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve kamu aydınları için medya eğitimlerinde alanında uzman kadınların medya görünürlüklerini artırmak için %50 cinsiyet kotası uygulamaktadır.

Ocak 2023’te başlatılan WE ACT projesi, Türkiye’de yerel düzeyde kadınların siyasi alandaki temsilini ve katılımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamında desteklenen program ALDA ile Daktilo 1984 Derneği tarafından uygulanmaktadır. Türkiye’nin 7 bölgesini kapsayan proje nihai hedefine ulaşmak için, 30 aylık bir süreye yayılmış 3 eylem hattı üzerinden şekillenmektedir:

  • 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin dört bir yanından aday olmayı arzulayan kadınları, etkili bir seçim kampanyası hazırlamaları ve seçildikleri takdirde iyi bir yerel ve katılımcı yönetim gerçekleştirmeleri hedefiyle, kapasite geliştirme odağında eğitim ve koçluk sağlayarak güçlendirmek
  • Kadınlar ve/veya LGBTQIA+ toplulukları için çalışan Türk sivil toplum derneklerini, faaliyetlerinde ve politika yapma yönündeki savunuculuk çabalarında güçlendirmek Kadın politikacıların medya görünürlüklerini arttırmak ve medyada cinsiyetçi söylem ile kalıplaşmış yargılarla mücadele etmek için medya mensuplarını desteklemek

WE ACT Kadın Politikacılar için Siyaset ve Medya Eğitimi, WE ACT Katılımcı Demokrasi Eğitim ve Koçluk Kapasite Geliştirme Programı’nın her modülü için, bu alanlarda Türkiye’de ve uluslararası alanda tanınmış uzman isimler belirlenmiştir. Eğitim seanslarının uygulanmasından önce uzmanlar hakkında detaylı bilgi tarafınızla paylaşılacaktır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler