UNICEF, Çocuk alanında çalışan STÖ’leri haritalandırma anketine katılmaya davet ediyor!

UNICEF, Çocuk alanında çalışan STÖ’leri haritalandırma anketine katılmaya davet ediyor!

Ankete erişmek için Tıklayınız!

Bu araştırma çalışması UNICEF ve Avrupa Birliği eş-finansmanında yürütülmekte olan “Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk (ACAR)” Projesi kapsamında, çocuk alanında çalışan STÖ’lerin haritalandırılması ve kapasite analizi araştırmasına veri sağlaması amacıyla yapılmaktadır. 

ACAR Projesi’nin hedefi,  sivil toplum kuruluşlarını; ulusal kurumlarla daha iyi bağlantı kurma, çocuk haklarının uygulanmasını izleme, politika yapımını etkileme ve her düzeyde çocuk haklarına yönelik kamu desteğini artırma konusunda güçlendirip, Türkiye’de çocukların refah düzeyinin yükseltilmesi ve haklarının geliştirilmesidir.

Temel odağı çocuğa şiddet, ayrımcılık ve dışlanma olan Proje kapsamında; 

  • STÖ’lerin kapasitesinin atölye çalışmaları ve eğitimlerle teknik olarak desteklenmesi, 
  • Bu alanda çalışan STÖ’lerin farklı çalışmalarının finansal olarak desteklenmesi,
  • STÖ’ler, kamu kurumları, bölgesel ve uluslararası aktörlerle özel sektör arasında tematik koordinasyon ve danışma toplantıları düzenlenmesi, ağ ve platformların desteklenmesi 

gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirilecektir. 

Bu araştırmanın sonuçları STÖ’ler yönelik eğitimler, finansal destek programı vb. faaliyetlerin tasarlanması ve uygulanması aşamaları için bilgi sağlayacaktır. Bu sebeple çocuk alanında çalışan STÖ’lerin araştırmaya katılmaları ve mevcut durum ve ihtiyaçları hakkında bilgi vermeleri kaynakların etkin kullanımı için önem taşımaktadır. 

Anket yaklaşık 10 dakika sürmektedir. 

Ankete erişmek için Tıklayınız!

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler