Mesafesiz Sohbetler & Pazar Sohbetleri Yeni Gönüllülerini Arıyor!

Mesafesiz Sohbetler & Pazar Sohbetleri Yeni Gönüllülerini Arıyor!

SPoD, 3 Temmuz 2016 tarihinden bu yana, pazar günleri gönüllü moderatörlerinin desteğiyle LGBTİ+’ların romantik ve kişilerarası ilişkilerini, aileleriyle olan süreçlerini, korku ve fedakarlıklarını, kendini kabul etme ve var olma mücadelesini, dayanışma ve şiddet hikayelerini, mutlu/mutsuz sonlarını paylaştığı grup toplantıları düzenliyor.

Pandemi dolayısıyla Nisan 2020’de Zoom üzerinden devam eden, ismi “Pazar Sohbetleri”nden “Mesafesiz Sohbetler”e dönüşen bu sohbetler aynı formatını sürdürmeye ve çeşitli şehirlerden hatta ülkelerden LGBTİ+ bireylere temas etmeye devam etti.

Ne yapıyor? Nerede, ne zaman yapıyor?

Mesafesiz Sohbetler; haftanın moderatörleri tarafından belirlenen açılma, cinsellik, aile ile ilişkiler, romantik ve sosyal ilişkilerde yaşanılan zorluklar dahil LGBTİ+’ları etkileyen ve insana dair her konunun konuşulduğu; çeşitli oyunlar ve egzersizlerle sohbetin desteklendiği oturumlardan oluşmaktadır.

Mesafesiz Sohbetler moderatörleri ikişerli ve dönüşümlü olarak her salı günü saat 20.00-21.30 saatleri arasında SPoD’un kurumsal Zoom hesabında oturum yürüteceklerdir.

Pazar Sohbetleri, deneyim paylaşımı ve grup içi destek yolları ile LGBTİ+’ların kendi cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini (ve LGBTİ+ olmaya dair nicelerini) saklamadan güvenli bir fiziksel ortamda bir arada olmalarına imkân sağlamaktadır.

Pazar Sohbetleri moderatörleri ikişerli ve dönüşümlü olarak İstanbul’da her pazar günü saat 14.00-16.00 saatleri arasında SPoD’un belirlediği fiziksel bir mekanda gerçekleştirilecektir.

Başvuru koşulları neler? Nasıl başvurabilirsiniz?

Moderatör olmak için oryantasyona başvuracakların öncelikle; insan hakları konusunda yeterli hassasiyetlere sahip, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve hak savunuculuğu çerçevesinde bilgisi olan, ön yargılarını bir kenara bırakmış, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın, etik değerlere ve kişisel sınırlara saygı duyan ve gizliliğe önem veren bireyler olması bekleniyor.

 • Moderasyon sürecine ek olarak 6 haftada bir akşam saatlerinde yapılan Koordinasyon toplantılarına ve 4 haftada bir uzman bir süpervizörün katılımıyla gerçekleştirilen Süpervizyon toplantılarına katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Grup çalışmaları düzenli katılım gerektirdiğinden hem ekibe hem de katılımcılara karşı sorumluluklarının bilincinde olarak en az 6 ay bu çalışmaları yürütmeyi taahhüt edebilecek kişilerin başvurması isteniyor.
 • Yüz yüze yürütülen Pazar Sohbetleri için moderatör adayının İstanbul’da ikamet etmesi ya da dönüşümlü olarak sohbet yapması gereken tarihte İstanbul’a gelebilecek olması şarttır. Online yürütülen Mesafesiz Sohbetler için katılımcıların İstanbul’da yaşaması şart değildir. İlgilenen tüm LGBTİ+’lar başvuru yapabilir.

Eğer siz de kolaylaştırıcı moderatör olmak istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Not: Pazar Sohbetleri gönüllüsü aynı zamanda Mesafesiz Sohbetleri de modere edebilir. Gönüllü alımı İstanbul merkezli olup başvurucuların Pazar Sohbetleri gönüllüsü adıyla moderatör ekibine dahil olacağının altı çiziliyor.

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek?

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2023, saat 23.59
Mülakat tarihleri: 30 Ekim – 12 Kasım 2023, zoom
Oryantasyon tarihleri: 18-19 Kasım 2023, zoom

Başvuranlara 29 Ekim günü olumlu veya olumsuz geri dönüşler yapılacaktır. Mülakat tarihleri başvuranın ve ekibin uygunluk tarihine göre belirlenen tarihler arasından seçilecektir.

Başvuru formu için: tıklayın!

Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü kimdir?

 • Gönüllü, ekiple birlikte belirlediği takvime göre haftalık sohbetler yapacak kişidir. Sohbetleri genellikle iki gönüllü birlikte yürütür.
 • Sohbetlere katılan LGBTİ+’ların güvenli bir alanda deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapabileceği şekilde sohbeti modere etmeye çalışır.
 • Gönüllü, önceden belirlenen aylık takvimde sohbet yapmak istediği haftaya kendi ismini yazar.
 • Sohbet yapacağı haftanın konusunu o hafta sohbet yapmak isteyen diğer ekip arkadaşıyla belirler.
 • Sosyal medyada duyurusu yapılmak üzere konuyla ilgili görsel seçip kısa bir açıklama yazar. Haftanın konusunu, görselini ve açıklamasını ekibe ve İletişim Ekibi Koordinatörü’ne iletir.
 • O hafta sohbetin yapılabilmesi adına mesafesiz sohbetler için bir zoom linki oluşturur ve sohbet formunu dolduranlara sohbetten önceki gün mail yoluyla iletir, pazar sohbetleri için lokasyonu bir gün önce mail yoluyla katılımcılara iletir.
 • Sohbet gerçekleştirdikten sonra toplantı notları şablonunu sohbet özetini ve kendi duygu-düşüncelerini içerecek şekilde doldurarak ekibe iletir.

Bunlara ek görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2 günlük oryantasyon programının tamamına katılmak.
 • Oryantasyonda sonra en az 6 ay gönüllü olmaya devam etmek.
 • Pazar Sohbetlerinde/Mesafesiz Sohbetlerde görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek.
 • En az 12 haftada bir kere sohbet yürütmek.
 • Sohbetlerde yaşadıklarımızı veya paylaşmak istediklerimizi klinik psikolog danışmanlığında ekipçe tartıştığımız, yeni yöntemler keşfettiğimiz ve 4 haftada bir yaptığımız süpervizyon toplantılarına düzenli katılmak. Süpervizyon toplantılarına 1 yıl içinde mazeretsiz 3 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.
 • Koordinatörle ve ekiple 6 haftada bir yapılan ekip içi iletişimi ve dernek içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan toplantılara katılmak. Ekip & Koordinasyon toplantılarına 1 yıl içinde mazeretsiz 4 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.

Nitelik ve Beklentiler:

 • Gönüllülük politikalarına hakim olmak.
 • Mesafesiz Sohbetler ve Pazar Sohbetleri yönergelerindeki iş bölümü ve aktif katılım prensiplerini takip edememesi halinde moderasyon görevi alamayacağının bilincinde olmak.
 • LGBTİ+’ları etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak.
 • Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olmak yaşanan herhangi bir duygusal zorlukta sorumlusunu bilgilendirmek, destek istemek ve tercih ederse ara vermek.
 • Bütün katılımcılara karşı önyargısız davranmak.
 • Kendi başına ve bir takım üyesi olarak çalışmak.
 • Sorumluluklarının bilincinde olup takibini yapmak.
 • Gönüllü ekibi içinde eşit sorumluluk almak.
 • Eleştiriye açık ve hesap verebilir olmak.
 • Görev ve sorumlulukları dışında derneğin eğitim, etkinlik vs gibi ek faaliyetlerine katılım göstermek.
 • Ekibin daha çok lubunyaya erişmesi ve daha etkili olması, derneğin de keza tüm hizmetlerine erişimin artırılması noktasında anlamlı katkılar yapmak.
 • İstanbul içi moderatörler için Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler arasındaki dengeyi sağlamak, gerektiği durumlarda Pazar Sohbetleri’ne ağırlık vermek.

SPoD’un sorumlulukları:

 • Gönüllülere kolaylaştırıcılık/moderasyon oryantasyonu düzenlemek.
 • Gönüllülere ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme oryantasyonları düzenlemek.
 • Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler’in işleyiş ve prosedürlerini anlatmak.
 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak.
 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik öz bakım atölyeleri düzenlemek.
 • İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek.

Sizin kazanacaklarınız:

 • LGBTİ+’ların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturmak için destek sunmak.
 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim ve yönlendirme becerileri.
 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim.
 • Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.
 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak.
 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak.

Düşünmeniz gerekenler:

 • Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olun. Mental olarak bu yükle karşılaşmaya hazır değilseniz şu an bu gönüllülük için doğru an olmayabilir.

Başvuru formu için tıklayın!

Görsel Betimleme: Solda üstte Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler logoları ve altında “Mesafesiz Sohbetler & Pazar Sohbetleri yeni gönüllülerini arıyor!” yazısı yer alıyor. Yazının da altında “son başvuru tarihi: 15 Ekim 2023, saat 23.59” yazıyor. En altta SPoD logosu bulunuyor. Sağda 4 parçadan oluşan bir puzzle’ın bir parçası henüz birleşmemiş şekilde duruyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler