Gelecek için Dayanışma Fonu Başvuruları Açıldı!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek için Sivil Toplum için Destek Vakfı ve  Paribu işbirliğiyle hayata geçirilen Gelecek için Dayanışma Fonu’nun başvuruları açıldı. 

Fona yapılan başvuruların odağında aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması beklenir: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremlerden etkilenen gençlerin;

  • Psiko-sosyal olarak güçlenmesini,
  • Eğitim hakkına erişimini ve gençlerin eğitimlerine devam etmesini,
  • İstihdama erişimini ve katılımını,
  • Sağlık hizmetlerine erişimini,
  • Güvenli barınma hizmetlerine erişimini,
  • Sosyal hayata erişimini ve katılımını destekleyecek çalışmalar önceliklendirilecektir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan kuruluşlar
  • 2022 gelirleri 4.000.000 TL’nin altında olan kuruluşlar
  • İlgili alanda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip kuruluşlar

Gelecek için Dayanışma Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı 900.000 TL’dir. Başvuru yapan STK, hibe programından en fazla 300.000 TL talep edebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 4 Eylül Pazartesi günü saat 18:00’a kadar göndermeleri gerekir.

Gelecek için Dayanışma Fonu hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler