Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2021 dönemi kapsamında desteklenecek projelerin odağında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’lar ve aktivistler için nesiller arası ve alanlar arası aktivist birlikteliğin, diyaloğun ve iş birliğinin güçlenmesini amaçlayan projeler,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışanların örgütlenme modelleri ve birlikte iş yapma pratiklerini güçlendiren çalışmalar,
 • Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve diğer paydaş kurumlarla yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Eşitlik ve ayrımcılık karşıtı savunuculuk, nefret söylemiyle mücadele, kazanılmış hakların korunmasına yönelik saha faaliyetleri,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi, çalışma ve mesajların daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesi amacıyla yeni medya araçları, medya/basın/iletişim alanları ve mecraları yaratmak için yapılacak çalışmalar,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde örgütlenme ve toplanma özgürlüklerine dair hukuki destekler,
 • Sistematik bir değişim için tasarlanmış, uygulandığında bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje uygulamaları,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların kurumsal gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar,
 • Teknolojik araçlara erişim ve kullanım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik kurumsal uygulamalar,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetler,
 • Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen (Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Ayrıca ev sahibi kuruluşun da yukarıda bahsi geçen başvuru sahibi kuruluşta aranan özelliklere sahip olması beklenir),
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2020 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
 • Çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliği olan kuruluşlar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak 4 Mayıs 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 dönemi hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler