Ayrımcılığa Karşı Hibe: Türkiye’de Ayrımcılığa Karşı Hak Temelli Çalışan Örgütler için Teklif Çağrısı

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC) tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen; demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” projesi kapsamında “Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı” başlamıştır.

Ayrımcılığa Karşı Birlikte Projesi, Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kilit bir rol oynayan sivil toplumun ayrımcılığa karşı müdahalesini artırmaya odaklanmaktadır.  Özellikle, hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin ayrımcılık vakalarında başvuruları ele alma, stratejik dava açma, Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK’ler) ile ilişki kurma kapasitelerini güçlendirmeyi, ayrımcılık karşıtı çalışmalar için ağ oluşturmayı ve işbirlikleri oluşturmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu şekilde daha dirençli sivil toplum örgütlerinin oluşmasına, sivil toplum alanının genişleyerek  Türkiye’de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Proje aynı zamanda, sivil toplumun Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının (UİHK) işleyişinin izlenmesine katılımını güçlendirmek ve bu alanda yapılabilecek politika reformlarının uygulanması için savunuculuk yapmak, tavsiyelerde bulunmak amacıyla bir hibe programı oluşturmuştur.

Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı, merkezine ayrımcılık yasağını almakla birlikte sadece ayrımcılığa maruz kalan belirli gruplarla ilgilenmekle kalmayıp, sivil toplumun ayrımcılıkla ilgili başvuruların ele alınmasında ve bu başvuruların UİHK’lere taşınmasında nasıl bir rol oynayabileceğine ve ayrımcılık pratiklerine karşı savunuculuğun nasıl geliştirilebileceğine de odaklanmaktadır.

Ayrımcılıkla mücadele etmek ve daha etkili, bağımsız ulusal insan hakları mekanizmalarını desteklemek için STÖ’ler ile barolar veya avukatlar arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla en az altı projeyi 2023-2024 yılları arasında uygulanacak en fazla 12 ay süreyle finanse edilecektir.

Değerlendirme bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılacak olup, hem ESHİD hem de NHC, projelerin uygulanması ve izlenmesi de dahil olmak üzere alt hibe uygulama sürecinde destek verecektir.

Çağrı ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sahiplerinin hem başvuru formunu (Ek 1) hem de bütçe formunu (Ek 2) doldurmaları gerekmektedir. Başvurunuzla birlikte göndermeniz gereken evrakların eksiz olarak hazırlandığından emin olmak için kontrol listesini kullanabilir ve başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Ek 1 – Başvuru Formu (İngilizce veya Türkçe)
  • Ek 2 – Bütçe (Euro cinsinden hazırlanmalıdır)
  • Faaliyet belgesi
  • Kuruluşun tüzüğü (İngilizce veya Türkçe)
  • Son iki yıl içinde insan hakları veya ayrımcılık alanında proje ile ilgili çalışmalarda deneyim kanıtı
  • Resmi makamlara sunmak üzere hazırlanmış son iki yıla ait yıllık mali rapor
  • İş bölümü ve zaman çizelgesi ile ekibin yapısı (2-3 paragraf)
  • Teklifin bir konsorsiyum tarafından sunulması halinde: başvuru formunda (Ek 1) işbirliği sürecinin ve bireysel üyeler arasındaki görev dağılımının bir taslağı.
  • Teklifin bir konsorsiyum tarafından sunulması halinde, tüm ortakların konsorsiyum tarafından hazırlanan proje başvuru beyan formunu imzalaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi:

8 Ağustos 2023 saat 17.00

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler