Kültür ve Sanat Alanında Çalışan STÖ’ler için ELELE DESTEK Hibe Programının 3. Çağrısı açılıyor!

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi” kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır. Öncelikli amacı Kurumsal Kapasite Geliştirme olan bu programla, kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ELELE DESTEK’ten alt – hibe almaya hak kazanan STÖ’ler için Çevrimiçi Eğitim ve Koçluk Programı da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Hibe alan kurumların bu programa katılmaları zorunludur.

Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi süresi içerisinde iki ayrı alt-hibe çağrısında bulunulacaktır. Bu çağrılar kapsamında toplam 1.000.000 Avro tutarında alt-hibe desteği sağlanacaktır.

 • Elele destek kapsamında Türkiye genelinde toplam 40 ila 66 STÖ desteklenecektir.
 • Üçüncü çağrıda desteklenecek proje süreleri 6 ay olacaktır.

Neleri Kapsar?

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

Yerel STÖ’ler programın öncelikli grubunu oluşturmaktadır. Bu alt-hibe desteği, fon kaynaklarına erişim olanakları görece daha kısıtlı olan yerel STÖ’lerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerine destek olacaktır.

Alt – hibeye başvurmak isteyen STÖ’lerinin teklifleri, aşağıdaki beklenen amaçlar ve çıktı doğrultusunda sunulmalıdır:

 • Genel amaç (Yaratılmak istenen etki): Türkiye ‘deki 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin sosyal dışlanmasını azaltmak.
 • Özel amaç (Beklenen sonuç): 15 – 29 yaş arası genç kadın ve erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğun artması.
 • Beklenen çıktı: Genç kadın ve erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri düzenleyen STÖ’leri için güçlendirilmiş örgütsel kapasite.

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

 • Yönetişim Kapasitesi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
 • Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
 • Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

Kimler Faydalanabilir?

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

 • Dernek
 • Vakıf
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Başvuru için son tarih 

15 Haziran 2023 saat 23:59

Başvuru formuna ulaşmak ve ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler