“Gençliğin Yüzleri” Gençlik Forumlarının 7.si Eskişehir’de Gerçekleşti

“Gençliğin Yüzleri” gençlik forumlarının yedinci durağı Eskişehir oldu. Gençlerin sesini, özgür ve demokratik şekilde topluma ve siyasi partilere duyurmak üzere başlatılan sivil gençlik oluşumu  düşüncelerini özgür ve güvende hissederek ifade etme fırsatı sunuyor. Gençlerin kurguladığı bir çözüm üretme programı olan Gençliğin Yüzleri, 2023 genel seçimleri çerçevesinde genç seçmenlerin taleplerini siyasi partiler tarafından görünür kılmak, demokrasiye katılımlarını güçlendirmek ve gençlerin ortak meselelerine çözümler üretmek üzere, tarafsız, partiler üstü ve şeffaf bir ortam için alan açıyor. Gençlere farklı görüşlerden yaşıtlarıyla benzer beklenti ve sorunları konuşulabildiği bir ortam yaratan “Gençliğin Yüzleri” Programı İzmir, Denizli Samsun, Diyarbakır, Mersin, İstanbul ve Eskişehir’in ardından Ankara’da düzenlenecek gençlik forumuyla devam edecek.

Tartışılan konular arasında Eskişehir’deki gençlerin bir numaralı önceliği genç işsizliğinin artması ve alan dışı çalışma zorunluluğu

Siyasette karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen Eskişehirli Genç Yüz’lerin liderliğinde gerçekleşen forumda gençler, kendilerini ilgilendiren öncelikli meseleleri konuşarak, bugün için değişimi tartışıyor ve çözüm önerilerini dile getirdi. Eskişehir’deki gençlik forumunda genç işsizliğinin artması ve alan dışı çalışma zorunluluğu, göçmen, mülteci, sığınmacılara dair politikaların eksikliği/yetersizliği, eğitimin niceliğinin artması niteliğinin azalması, yargıda bağımsızlık ve adalate erişim temelli güvenlik sorunu, gençlerin ifade özgürlüğü, siyasi eylem ve örgütlenmesi önündeki engeller, siyasilerin gençlere yönelik politikalarının olmaması ve siyaset alanının gençleşmemesi, cinsiyet temelli ayrımcılık ve artan şiddet olayları, gençlerin yurt, ev vb. barınma olanaklarına erişiminin kısıtı ve pahalı olması, gençlerin sosyal ve psikolojik hizmetlere erişememesi ve gençlerin çalışma alanındaki sorunları başlıkları öne çıktı.

Gençler meselelerini tartışırken çözüm önerilerini de dile getiriyor

Fikirlerini, talep, beklenti ve umutlarını görünür kılmak isteyen ve seçimler öncesi siyasi partilerin gençlik politikalarını gözden geçirmelerini talep eden gençler, Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ikinci tur forumlarda gençlik forumlarından çıkan 4 politika önerisini 8 şehrin milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla paylaşılacak. Her şehirden en az yüz gencin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen etkinlikte gençlerin çözüm önerileri kamuoyu ve siyasetçilere gençler tarafından aktarılacak ve bu öneriler seçimler öncesinde siyasi partilerin gençlik politikalarının hazırlanmasına kaynaklık edecek. Yaklaşık 7 milyon genç seçmenin ilk defa oy kullanacağı 2023 seçimler öncesinde bu program, genç seçmenlerin taleplerini, çeşitli görüşlere sahip gençler aracılığıyla ve yine gençlerin öncülüğünde kamusal bir tartışmaya çevirmek için önemli bir fırsat yaratacak.

Her görüşten siyasetçilerin parti programlarını oluştururken yararlanabilecekleri bir sivil gençlik hareketi olan bu program, Ulusal Demokratik Enstitü, Sosyal İklim Derneği, Dokuz 8 Medya Araştırmaları Derneği ve Daktilo 1984’ün desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler