Bakım Odaklı İş Yerleri Ödülü’nde oylama için adaylar belli oldu

Bakım Odaklı İş Yerleri Ödülü’nde oylama için adaylar belli oldu

İş yerlerimizde bakım odaklı pratikleri teşvik etmek amacıyla yürüttüğümüz Bakım Odaklı İş Yerleri Ödülü’nde aday gösterme ve değerlendirme süreçlerimiz tamamlandı. Aday gösteren herkese ve aday olan tüm kurumlara projeye katkılarından ötürü çok teşekkür ederiz!

Herkese açık oylama için kısa listeye seçilen kurumlar şunlar oldu:

➤ Oylamaya Bakım Odaklı İş Yerleri web sitesinden katılabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

POSTANE (@postaneistanbul)’in paylaştığı bir gönderi

Bu vesileyle sizlerle aday değerlendirme sürecini, bu süreçte nelere dikkat ettiğimizi paylaşmak istiyoruz. Zira beraber öğrenme ruhuyla yürütmeye özen gösterdiğimiz bu süreçte neyi neden ve nasıl düşündüğümüzün şeffaf olmasını çok önemsiyoruz.

Çok paydaşlı bir ödül 

Bakım Odaklı İş Yerleri sembolik, tek seferlik ve çok paydaşlı bir kampanya bağlamında verilen bir ödül. Bu paydaşlardan ikisi Bakım Odaklı İş Yerleri projesinin yürütücülüğünü üstlenmiş olan Postane ve Hafıza Merkezi. Ödülün çok paydaşlı yapısını oluşturan bir diğer mekanizma ise değerlendirme komitesi. Komite, sivil ve sosyal zeminde birbirini tamamlayıcı çalışma alanlarına sahip 5 kişiden oluşuyor.  Seçme ve eleme ötesi bir amaçla işlev gören komite, değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasından sürecin tasarımına proje ekibi ile sürekli tartışma halinde oldu ve çözüm desteği verdi.

Çalışma Grubu üyeleri

  • Merve Bedir – Mimar
  • Bilgi Buluş – Sürdürülebilirlik Uzmanı
  • Bilge Taş – Danışman, Mentör
  • Nazlı Türker – Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi
  • Olcay Özer – Hafıza Merkezi, Haklara Destek Programı

Bakım Odaklı İş Yerleri projesi aynı zamanda RESISTIRÉ (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) araştırma projesi kapsamında desteklenen 9 pilot projeden biri. RESISTIRÉ,  9 ülkeden 10 kurumun oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor ve COVID-19 salgınının yarattığı sosyal eşitsizliklerin Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkedeki (27 AB ülkesi, Sırbistan, Türkiye, İzlanda ve İngiltere) davranışsal, toplumsal ve ekonomik etkilerini ve bunlara karşı geliştirilen politikaları toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan ‘toplumsal cinsiyet+’ perspektifinden incelemeyi ve bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlıyor.

Aday değerlendirme süreci

Bakım Odaklı İş Yerleri Ödülü’nü biriciklik ifade eden bir ödüllendirme sisteminden öte hepimizin öğreneceği bir kampanya olarak kurguladığımız için son seçimin kapalı bir değerlendirme ile değil herkese açık  bir oylama ile yapılmasını öngördük. Fakat aday listesinin doğrudan oylamaya açılmasının, karar verme koşullarını zorlaştıracağını düşündük. Bu yüzden bir değerlendirme süreci ile oylamaya sunulacak kurumlara dair bir kısa liste oluşturmayı hedefledik.

Ödül için toplam 17 kurum aday oldu. Bu kurumlardan 10’u kurum çalışanı ya da kurumu tanıyanlar tarafından aday gösterilirken, 7’si proje ekibinin masa üstü araştırması ile tespit edildi ve kurumun onayı ile listeye eklendi. Adayların büyük çoğunluğunu sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimler oluşturdu. AB üye devletleri, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Türkiye’den kurumların başvurabildiği ödülde çoğu aday Türkiye’den geldi. Almanya, İspanya ve İrlanda’dan 3 kurum aday listesinde yer aldı. Adaylar, insan hakları, ekoloji/doğa hakları, LGBTİ+ hakları, cinsel sağlık, bakım emeği, kadın temsiliyeti, medya, yayıncılık, kent ve kırsal arayüzünün dönüşümü ve eğitim gibi tematik alanlarda başvurdu. Özellikle öz-bakım ve esenlik alanında çalışmaları öncelemeye başladığını gördüğümüz LGBTİ+ ve feminist örgütlerin adaylık sürecinde öne çıktığını gördük.

Adaylardan bir kısa listeye ulaşmak için değerlendirme komitesi ile iki aşamalı bir süreç kurguladık. İlk aşamada kurumun bakım odaklı pratiklerine dair sunulmuş bilgi referans alınarak genel bir değerlendirme yapıldı. İkinci aşamada ise aktarılan bu bilgilerin iş yerinde çalışanlar tarafından ne seviyede sahiplenildiğini anlamaya çalıştık, bu çerçevede 10 kuruma çalışanların doldurması ricasıyla net, kısa ve/veya uzun cevaplanabilecek iki soru gönderdik. Yapılan değerlendirme neticesinde, kurumların bakım odaklı pratiklerine dair sunulan bilgiler ve çalışanların görüşlerinin yanı sıra, tematik alanlar ve coğrafi dağılım gibi kriterleri de gözeterek 7 kurumdan oluşan bir kısa listeye ulaştık.

Önümüzdeki süreçte kısa listeye kalan adayları tanıtıp oylamayı açacağız. Oylama 23 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler