Etkinlikler

12. Yeşil Ekonomi Konferansı 10 Haziran’da!

0

Bu yıl Yeşil Düşünce Derneği olarak, Heinrich Böll Stiftung Derneği ile ortak gerçekleştireceğimiz 12. Yeşil Ekonomi Konferansında yaşadığımız zor zamanlar içerisinde adil dönüşüm çalışmalarının tutarlı bir şekilde ilerlemesinin mümkün olup olmadığını tartışacağız. “Zor Zamanlarda Adil Dönüşümün Bugünü ve Geleceği” temasıyla 10 Haziran 2022, Cuma günü 13:00 – 17:00 saatlerinde gerçekleştirilecek konferansımıza sizleri de bizimle birlikte öğrenmeye, düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz.

2 yıl aranın ardından hibrit olarak planladığımız konferansımıza COVID-19 şartları ve mekan kapasitesi nedeniyle yüz yüze katılım kontenjan ile sınırlı olacaktır. (Kontenjan: 60 kişi) Yüz yüze katılım sağlayacağını belirten kişiler ile 3 Haziran 2022 tarihinde teyit amaçlı mail adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

Kayıt olmak için tıklayın.

Kapsam

Dünyada toplumsal, ekolojik, politik ve ekonomik yaşanan pek çok felaket, savaş, salgın süreçleri küresel ölçekte hepimizi etkilemektedir. Bu sebeple içinde bulunduğumuz çağı; krizler çağı olarak adlandırıyoruz. Devletlerin sürece ilişkin güncel politikaları, planları ve stratejileri ise durumun aciliyeti karşısında yavaşlığı ve tıkanıklığı ile küresel iyileşmeyi geciktirmektedir ve hatta riske atmaktadır. 

Küresel iyileşme bağlamında gündemimizde olan Paris Anlaşması, yeşil yeni düzen, sıfır karbon politikası, adil dönüşüm, enerji dönüşümü gibi tematik anlaşmalar ve hedefler doğrultusunda yeni bir düzen inşa etmeye çalışılmaktadır. Devletler tüketim alışkanlıklarını, enerji kaynaklarını ve  kullanımını, ekonomik ve sosyal politikalarını iklim krizini önlemeye ve bu krize karşı adapte olmaya yönelik değiştirmeyi taahhüt etmektedirler. İlk kez 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz Yeşil Ekonomi Konferansında küresel olarak o dönemde yeni yeni filizlenen yeşil yeni düzen temasına odaklanılmıştır. O dönemden itibaren bu alanda güncel tartışmalar takip edilmeye devam edilmiştir. Bu bağlamda geçtiğimiz senelerde adil dönüşümün tanımı, içeriği ve kapsamı doğrultusunda birtakım webinarlar düzenlenmiş ve 11. Yeşil Ekonomi Konferansının ana temasını oluşturmuştur. 

Yaşadığımız COVID-19 salgın süreci, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gibi ani krizler karşısında ise bu uzun vadeli dönüşüm planının ne kadar sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini sorgulamak gereklidir. Enerji dönüşümünün sistemli ve yeşil bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği takip edilememektedir ve bu noktada karar alıcıların günü kurtarma planları ile iklim krizini halen göz ardı ettiğini gözlemlenmektedir. 

Erişilebilirlik: Konferans İngilizce ve Türkçe simültane çeviri ile yayınlanacaktır.

Not: Pandemi önlemleri çerçevesinde  konferansa katılım için aşı şartı aranmaktadır. Aşı yaptırmamış olan katılımcıların son beş güne ait negatif sonuçlu pcr testlerini tarafımıza iletmelerini bekliyoruz. Konferans boyunca maske kullanımı da devam edecektir. İş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Yorumlar

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.