İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi’nin İkinci Paydaş Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi”nin ikinci paydaş toplantısı İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Toplantıda ağırlıklı olarak Zonguldak kömür havzasında yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmalar paylaşıldı

“Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi” (İş’te Psikososyal Güvenlik Projesi) madencilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliğine etki eden psikososyal riskler üzerine Türkiye’deki en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin (AB) finansal desteğiyle Zonguldak’ta hayata geçirilen proje, maden sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin değerlendirilmesi, önlenmesi ve koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş yeri hekimlerinin bu alandaki kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Projenin ikinci paydaş toplantısı İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantıda proje ekibi ve uzman konuklar tarafından projenin geldiği aşamalar aktarıldı.

Proje Direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe, proje kapsamında yapılan Zonguldak saha ziyaretleri, elde edilen akademik çıktılar ve yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri seminer, toplantı ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Proje kapsamında hazırlanacak belgesel ve kitap çalışması ile psikososyal risklere ilişkin toplumsal düzeyde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Dr. Öz Aktepe, bu çalışmaları yerinde yürütmek amacıyla Zonguldak ziyaretlerinin sıklaşacağını söyledi. Dr. Öz Aktepe, proje kapsamında tamamladıkları tüm çalışmaların psikososyal risklerle ilgili yönetmelik önerisi çıktısını destekleyici sonuçlar ürettiğini vurguladı.

Proje’nin eş faydalanıcısı olan İşyeri Hekimleri Derneği’nin Başkanı Dr. Zühal Akgün, “Projenin madencilik sektöründe hizmet veren iş yeri hekimlerinin psikososyal riskleri değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Psikososyal risklerin önlenmesi çalışan sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İşyeri Hekimleri Derneği olarak İş’te Psikososyal Güvenlik projesinde yer alarak derneğin kuruluş amaçlarını gerçekleştirme konusunda önemli adımlardan birini attık” diye konuştu.

İş yeri hekimlerinin gelişimine yönelik araçlar üretiliyor

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İdil Işık maden sektöründeki psikososyal tehlike kaynakları ve risklere ilişkin farkındalığı desteklemek ve bilgi birikimini güçlendirmek amacıyla uzman kurum Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. ile geliştirilen çevrimiçi öğrenme ve gelişim platformu hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Işık, öğrenme ve gelişim platformuyla maden sektöründeki psikososyal riskleri projenin sahadan sunduğu veri ve deneyimlerle ilişkilendirmeyi ve iş yeri hekimlerinin kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Psikososyal risk yönetimi ile ilgili eğitim içeriklerinin Zonguldak havzası işyeri hekimleri ile sınırlı kalmadan projedeki tüm paydaşlara ulaştırılacağını belirtti.

Liderlik, iş yaşamı kalitesi, sosyal destek ve aidiyet gibi psikososyal unsurlara odaklanan platformun teknik alt yapısı hakkında bilgilendirmeyi ise Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.’den İş Geliştirme Yöneticisi Volkan Dursunlar yaptı. Dursunlar, “Öğrenme ve gelişim platformunun Türkiye’deki maden sektörü çalışma koşullarının dünya standartlarına yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir araç olacağını temenni ediyoruz. Projenin bir parçası olarak doğru teknolojilerle ve yalnızca proje süresince değil, sürekli olarak kullanıma açık bir altyapı ile sürdürülebilir bir portal yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Psikososyal riskler dijital aplikasyon ile ölçülecek

Örgütsel Psikoloji Uzmanı Yasin Kuzdağ proje kapsamında maden sektörü için psikososyal risk değerlendirme modeli ile ölçme ve değerlendirme aracı olarak geliştirilen dijital aplikasyonun maden işçilerinden toplanan verilerle tasarlandığını belirtti.  Teknik çözüm ortağı Başarsoft Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nden İş Geliştirme Yöneticisi Abdullah Efe ise kullanıcı dostu bir aplikasyon geliştirmeye odaklandıklarını söyleyerek aplikasyonun güvenliği ve gizliliği sağlayacak teknolojik önlemler alınarak geliştirileceğini belirtti. Efe, aplikasyonun sürdürülebilir, ek özellikler eklenebilir, dinamik ve farklı sektörlerin eklenebilmesi için uygun bir altyapıya sahip olacağını ifade etti.

Projenin iletişim kanalları ve süreçte elde edilen deneyimleri paylaşan İletişim Uzmanı Dr. Elif Sungur ise  “Anlatacak Çok Şey Var” adlı podcast yayınlarından söz ederek psikososyal riskler hakkında önemli bir farkındalık yaratılmasına katkı sağlandığını belirtti. Zonguldak havzasında görev yapan iş yeri hekimleri ve maden sektörünün temsilcilerinin yanı sıra akademik çevrelerden de geniş katılım sağlanan toplantı, projeye yönelik soruların cevaplanmasıyla tamamlandı.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler