Mülteci Çalışmaları Forumu Deneyim ve Kuruluş Çalıştayı 21-23 Aralık 2018- İzmir

Mülteci Çalışmaları Forumu Deneyim ve Kuruluş Çalıştayı 21-23 Aralık 2018- İzmir
Mülteci Çalışmaları Forumu Deneyim ve Kuruluş Çalıştayı 21-23 Aralık 2018- İzmir

Bu çalıştay Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nin Sivil Düşün AB Programından aldığı fon ile yerelde mülteci bireylerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve temel haklara erişebilirliklerini kolaylaştırmak amacıyla mülteci çalışmaları alanında faaliyet gösteren aktörlerin katılımı ile yerel bir mülteci çalışmaları forumu ağının kurulmasının amaçlandığı bir dizi etkinliği içermektedir. Bu nedenle mülteci bireylerin ve alanda faaliyet gösteren aktörlerin tartışacağı dört ana başlık belirlenmiştir. Bu başlıkların yanı sıra ağ kurulmasını kolaylaştıracak kapasite geliştirme çalışmaları da yer almaktadır. Bu başlıklar mülteci bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları sorun başlıkları ve alan ile ilgili yapılan raporlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çalıştayda 4 moderatör 35 katılımcı ve 6 konuşmacı olmak üzere 45 kişi aktif olarak yer alacaktır.

Bu çalıştayın temel içeriği; mülteci alanında çalışan aktörlerin bir ağ kapsamında bir aradalığı güçlendirmek ve mülteci bireylere yönelik yapılacak çalışmalarda aktif ve sürdürülebilir bir politika geliştirebilmelerini sağlamaktır. Ülkemizde özellikle yerelde mülteci bireyler ile ilgili çok fazla çalışma bulunmakla birlikte bu çalışmalar bir bütünlük göstermemektedir. Etkin, verimli bir sivil diyalog ve katılımcılık yapısı politika üretme süreci ile başlar. Bu sürece yönelik alınacak karar ve eylemlerde aktörlerin tam katılımı ile;

 • Fikir üretebilmeleri,
 • Fikirlerini beyan edebilmeleri,
 • Ortak fikirler etrafında buluşmaları,
 • Fikirlerini sürdürülebilirlik için uzun bir eylem sürecine yaymaları beklenmektedir.

Bu çalıştay sürecinde yapılacak aktiviteler;

 • Mülteci bireylerin yaşadıkları sorun alanlarının katılımcı bir şekilde tartışılması,
 • Tartışma ortamı oluşturmak,
 • Belirlenen alanlarda politika geliştirmeye yönelik etkinlikler,
 • Ağ kurulması için kapasite geliştirme çalışmaları,
 • Uzmanların katılımı ile mülteci politikalarının tartışılması,
 • Workshop,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında bilgilendirme,
 • Hak temelli yaklaşım hakkında bilgilendirme
 • Empati yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak aktiviteler,

KULLANILACAK YÖNTEMLER

Grup tartışması, beyin fırtınası, araştırma- inceleme yöntemi, işbirliğine dayalı öğrenme, drama, anlatım, bilgi verme, yaygın eğitim teknikleri metotları etkin olarak kullanılacaktır.

ÇALIŞTAY SONRASI

Etkinliklerin Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nin ve paydaşlarının sosyal medyada paylaşılması, çalıştay sonuç ve çıktılarının rapor haline getirilmesi ve yerelde mülteci çalışmaları alanında faaliyet gösteren aktörler ile paylaşılması ve İzmir Mülteci Çalışmaları Forumu Ağının sürdürülebilir kılınması amacıyla kapasite geliştirme toplantılarının yapılması.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler