Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi Anket Çalışmasına Davet Ediyor

ÜniKuir & SPoD

CEİDizler Hibe Programı tarafından desteklenen ÜniKuir Derneği ve SPoD’un birlikte yürüttüğü “Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi”nde 7. ayı geride bıraktık.

Üniversiteli LGBTİ+’ları merkeze alarak Ankara’da 8 İstanbul’da 12 devlet üniversitesinde LGBTİ+ öğrencilerin mevcut durumunu, insan haklarına erişimini ve üniversitelerde maruz bırakıldıkları ayrımcılıkları izleyerek, 20 devlet üniversitesinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanında kapsamlı bir izleme ve haritalama çalışması yapmayı amaçlıyoruz. 

Neler yaptık?

  • Üniversitelerde LGBTİ+’ların durumuna ilişkin literatür taramasını tamamladık.
  • Üniversite mensuplarıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik.
  • Üniversitelerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Göstergelerini belirledik.
  • “LGBTİ+ Haklarına Erişim Ölçeği” ve “LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Ölçeği” isimli psikometrik özellikleri yeterli, geçerli ve güvenilir iki ölçek geliştirdik.

Neler Yapıyoruz?

  • Üniversitelerde Mevzuat, Müfredat, Politika, Paydaş analizlerine devam ediyoruz.
  • Geliştirdiğimiz ölçekler aracılığıyla araştırmamızda kullanmak üzere veri toplamaya devam ediyoruz.

Proje sonunda üniversitelerden elde edilen tüm veriler kullanılarak bir rapor hazırlayacağız. Proje web sitesinde, rapordaki verileri interaktif grafik ve haritalar aracılığıyla paylaşacağız. 30 Temmuz 2022’de ise bir yıldır sürdürdüğümüz çalışmamızı sunacağımız ve üniversitelerdeki durumu ve çözüm yollarını tartışacağımız bir çalıştay düzenleyeceğiz. 

Türkiye’de LGBTİ+ haklarının sistematik olarak üniversite odaklı izlenmesinin temelleri atmayı amaçlayan bu çalışmamızı ve proje kapsamında yer alan üniversite mensuplarının görüşlerine ulaşmak için hazırladığımız anketi yaygınlaştırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler