Çocuk ve Barış Araştırmaları “Macera Oyun Alanları – Kısa Bir Tarihçe” Başlıklı Kitapçığı Yayımladı

2018 yılından itibaren, çocuk hakları, oyun hakkı ve oyunun iyi oluşa katkısı gibi konularda yürütüğümüz çalışmaları; çocuk, oyun ve barış ekseninde derinleştirerek, Çocuk ve Barış Araştırmaları çalışmamıza geçtiğimiz Ağustos başlamıştık.

O günden bu yana yürüttüğümüz araştırmaların sonucu olarak, Tony Chilton tarafından “Adventure Playgrounds – A Brief History” başlığıyla 2017 yılında yayınlanmış metnin bir kısmının çevirisini odağa alarak hazırladığımız “Macera Oyun Alanları – Kısa Bir Tarihçe” başlıklı ilk kitapçığımızı yayınlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitapçıkta, savaş sonrası İngiltere’sinde somutlaşan ve yaygınlaşan macera oyun alanlarının tarihsel bir incelemesine yeriliyor. Macera oyun alanlarının, hem yaşandığı dönemde hem de sonrasında, oyun ve çocuk hakkı savunuculuğuna etkisine dair tartışmaları Türkçeleştirildi..

Özellikle pozitif bir barış algısının oluşmasında ve çocuğun iyi oluş halinin desteklenmesinde; hem çocuğun her türlü (fiziksel, psikolojik, sosyal vb.) ihtiyacının karşılanmasını esas alan bir yaklaşımın ne kadar gerekli olduğunu göstermesi açısından, hem de çocuğa güvenen ve onun özgüçlenmesine olanak  sağlayan koruyucu ve önleyici çalışmalara örnek oluşturması açısından; savaş sonrası dönemde Macera Oyun Alanlarının gelişiminin tarihsel olarak incelenmesini oldukça değerli buluyoruz. Kitapçıkta incelediğimiz bölümler, Macera Oyun Alanlarının tarihsel evrimini, bu evrimin arka planındaki toplumsal motivasyonları, organizasyonsal yapılanmaları ve bunların süreç içerisinde nasıl/neden farklılaştığını görmek adına önemli bir yerde duruyor.

İkinci Dünya Savaşı zamanında ve sonrasında çocukların nasıl başa çıkma mekanizmaları geliştirdiğini, bu mekanizmaların yetişkinler tarafından nasıl desteklenebileceğini incelediğimiz çalışmaların ilki olan bu kitapçık, konuya dair Türkçe’ye çevrilen ilk çalışma olma niteliğinde.

Bu çalışmanın, çocuklara ve barışa inanan, çocuklar için ve çocuklarla çalışan herkese ilham verici olması, yeni işbirliklerinin geliştirilmesine zemin yaratması umuduyla…

Kitapçığı buradan ya da buradan indirebilirsiniz:

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler