Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Gönüllülerini Arıyor!

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Hakkında

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği (SURKALGIRDER) toplumsal değişimi ve dönüşümü sivil toplum odaklı ve hak temelli bir yaklaşım ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir örgüttür. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir topluma hep birlikte çözüm üreterek ulaşmayı sağlamak için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelde ve ulusalda farklı hedef kitleler ile birlikte yapılacak çalışmalar ile yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. SURKALGIRDER bütün çalışmalarını paydaşları ile birlikte planlayan ve karar veren, stratejik bakış açısıyla hareket eden bir tavır sergilemektedir. Sürdürülebilir sosyal etkiyi güçlendirmek ve kurumsal bir bakış açısıyla yenilikçi yaklaşım ile yerel ve ulusal sorunlara proaktif çözümler üreten bir kurum halinde çalışmalarını sürdürmeyi istemektedir.

Derneğin temel amacı, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın işlevsellik kazandığı; üreten ve değer yaratan bir kapsayıcı bir girişimcilik anlayışının yaygınlaştığı, kalkınmanın haklara saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği bir toplum oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz 2021 yılı içerisinde insan haklarına dayalı kapsayıcı büyüme, nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması küresel amaçları doğrultusunda faaliyetlerini planlamaktadır.

Kimler Başvurmalı
▪️ 18-30 yaş aralığında iseniz,
▪️ Sivil topluma meraklıysanız ve sivil topluma adım atmak istiyorsanız,
▪️ Sivil topluma haftalık en az 2-3 saat zaman ayırabilecekseniz,
▪️ Enerjiniz yüksekse ve bu enerjinizi güzel işler için harcamak istiyorsanız,
▪️ Ekip çalışmasına yatkınsanız ve insanlar ile iletişiminiz kuvvetliyse,
▪️ Görev bilincine sahipseniz ve sorumluluk almayı seviyorsanız,
▪️ Kişisel gelişiminize fayda sağlamak istiyorsanız,
▪️ Farklı kültür ve coğrafyadan gençler ile din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkes ile eşit mesafede çalışabilecekseniz,
▪️ Bizim ile çalışma fikri sizi heyecanlandırıyorsa siz de gönüllümüz olabilirsiniz.

Kazanımlarınız

▪️ Gerçekleştirdiğimiz faaliyet, etkinlik ve projelerde her zaman öncelik sahibi olarak aktif katılım olanağı,
▪️ Kişisel beceri ve liderlik yetenekleri,
▪️ Sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilinci,
▪️ Karar alma mekanizmalarına dahil olarak aktif vatandaş olmak,
▪️ Organizasyon tecrübesi ve becerisi,
▪️ Zaman, kriz ve stres yönetimi becerisi,
▪️ Ekip çalışması becerisi.

Neler Yaparsınız?

-Derneğimizin yürüttüğü projelerde gönüllü olarak yer alarak kişisel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

-Derneğin iç ve dış paydaşları ile ilişkileri takip ederek kişisel network ortamını geliştirir.

-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yaklaşımını benimseyerek aktif vatandaş ve sivil katılım konusunda kapasite geliştirir.

-Derneği kaynak geliştirme ve savunuculuk birimlerinde görev alarak ilgili alanlarda mentör desteği alır.

Başvuru için 11 Haziran 2021 Cuma, saat 23.59’a kadar linkteki yer alan formu doldurmanızı bekliyoruz.

Sorularınız için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler