Yaz Okulu: Türkiye ve Doğu Akdeniz’de Hatırlama ve Bir Arada Yaşama

(See below for the English version.)

TARİH: 25.06.2021 – 11.07.2021

Bu yaz okulu, genç akademisyenlerin ve sivil toplum aktivistlerinin; Türkiye ve Doğu Akdeniz’de çoğulculuk, tarihsel travma ve insan hakları konusundaki bilgilerini derinleştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Yaz okulunun amacı; kavramsal tartışmalar yapmak, metodolojik becerileri ilerletmek ve bu alanlarda önde gelen akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir ağ oluşturmaktır.

Yaz okulu katılımcıları ve akademisyenler, kültürel çoğulculuğun geçmişte ve günümüzde ne anlama geldiğini tartışacak; Türkiye ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürel çoğulculuğu ve çoğulcu mirası sürdürmek veya baskılamak için nasıl mücadele ettiklerini ve bu gelişmelerin insan haklarının ortaya çıkışı ile nasıl ilişkili olduğunu inceleyeceklerdir. Sözlü tarih metodolojisine, bu temaların/başlıkların kamusal alanda gelişme göstermesinde akademi ile sivil toplum arasındaki dinamiklere dair yaklaşım geliştirebilmek için özel bir önem verilmektedir.

İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (Swedish Research Institute in Istanbul – SRII) tarafından organize edilmekte olan yaz okulu, İsveç Enstitüsü (Swedish Institute – SI) tarafından finanse edilmekte ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Bu program, 2013-2018 yılları arasında beş kez art arda düzenlenen “İnsan Hakları: Yinelenen Bir Tarih” isimli yaz okulunun devamı niteliğindedir.

12 günlük tam zamanlı çevrimiçi program, İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenen seminerler, atölyeler ve diğer interaktif etkinliklerden oluşmaktadır. Yaz okulu programının sonunda, bireysel araştırma konuları etrafında bire bir mentorluk fırsatları da sağlanacaktır.

Kimler başvurabilir

Tarih, kültürel miras, hafıza çalışmaları, insan hakları ve ilgili alanlarda çalışma yürüten üniversite öğrencileri, genç araştırmacılar ve sivil toplum aktivistleri, yaz okulu programına başvurabilir. Adayların akıcı düzeyde Türkçe ve İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Sayılan alanlardaki araştırmalarını sürdürmek için sınırlı erişimi olan öğrencilerin başvurmaları şiddetle tavsiye edilir.

Nasıl başvurulur

Özgeçmişinizi ve kısa bir araştırma önerisi içeren motivasyon mektubunuzu 3 Mayıs tarihine kadar [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz.

Katılımcılar, 25 Mayıs 2021 tarihine kadar bilgilendirilecektir.


Summer School: Remembering and Coexisting in Turkey and the Eastern Mediterranean

DATE: 25.06.2021 – 11.07.2021

This summer school offers a unique opportunity for young scholars, advanced students and civil society activists to deepen their knowledge on pluralism, historical trauma and human rights in Turkey and the Eastern Mediterranean. The aim is to engage in conceptual discussions, to advance methodological skills, and to develop a network with leading scholars and civil society organizations active in these fields.

Participants and lecturers will discuss what cultural pluralism has meant in the past and what it means today and survey how Turkey and other Eastern Mediterranean countries have struggled to either sustain or suppress cultural pluralism and pluralist heritage and how these developments relate to the emergence of human rights discourses. Special attention is given to oral history as a methodology to approach these topics and to the dynamics between academia and civil society in the advancement of these themes in the public sphere.

The summer school is organized by the Swedish Research Institute in Istanbul (SRII), financially supported by the Swedish Institute (SI) and held in collaboration with civil society organizations in Turkey. It is a continuation of the earlier summer school Human Rights: A Recurrent History, which was held five times between 2013 and 2018.

The 12-day full-time online programme consists of seminars and workshops and other interactive activities held both in English and Turkish. Opportunities for one-on-one mentorship around individual research topics will also be provided.

Who can apply

Advanced students, young researchers and civil society activists working on history, cultural heritage, memory studies, human rights and related fields. Fluency in Turkish and English is required. Scholars and students who have limited access to pursue their research interests in these fields are strongly encouraged to apply.

How to apply

Please send your CV and letter of motivation including a short research proposal to [email protected] by 3 May.

Participants will be notified by May 25, 2021.

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler