Webinar: Türkiye’de Finanse Edilen Emisyon Risklerinin Belirlenmesi

6 Temmuz 2022, 10:00 (İstanbul, Türkiye – UTC +3)

Katılımcılar

Açılış konuşması: Bengisu Özenç, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (Co-host)

Tarık Akın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı (Konuşmacı)

Ahmet Albayrak, KT Portföy Yönetim Kurulu Başkanı (Konuşmacı)

Blake Goud, RFI Vakfı CEO (Co-host)

Veri ve verinin işlenmesi, iklim kaynaklı sürdürülebilirlik riskleri üzerine çalışan dünya çapındaki tüm finans kurumları için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. İklimle ilgili risk ölçümlerine dair Raporlama beklentilerinin karşılanması, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) ek standartları ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin (BCBS) ilkeleriyle, finansal kurumlar için daha da önemli hâle gelmektedir.[1]

RFI Vakfı ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ortaklığıyla düzenlenecek online oturum, veri ve üretilen tahminleri değerlendirerek finanse edilen emisyonların ana hatlarını, takip eden riskleri ve fırsatları anlamak için genel bir bakış açısı sunmaktadır. Oturumda, Türkiye’deki hem geleneksel hem de katılım bankalarının iklim değişikliği riskleri ve fırsatlarına dair yaklaşımlarından örnekler paylaşılacaktır.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek webinar’a kayıt olmak için tıklayın.

Program

10:00 – Karşılama ve açılış konuşması, Bengisu Özenç (SEFiA)

10:10 – RFI raporu sunumu

10:30 – Konuşmacıların sunumları

11:00 – Soru & cevap

11:25 – Co-host’ların kapanış konuşmaları

11:30 – Kapanış

Not: Webinarın dili İngilizce olup Türkçe simultane çeviri desteği sağlanacaktır.

RFI Vakfı sera gazı emisyonlarını finansal varlıklarla (hisse senetleri, tahviller ve hukuk, ve banka finansmanı) ilişkilendirerek tahminler üretir. Bu tahminlerle finansal kurumlara, yatırımcılarına (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) ESG raporlama hizmeti sunarken, iklimle ilgili riskleri ölçmelerinde destek olunması amaçlanmaktadır.[2]

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve iklim değişikliği ile mücadelesi başta olmak üzere, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilirliğin finansmanı alanlarında bağımsız çalışmalar yapmak üzere kurulmuş, araştırma odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. Araştırma konuları arasında alternatif düşük karbonlu ekonomi politikalarının etki analizi, küresel finans akımlarındaki iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda yaşanan dönüşümün takibi ve analizi, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü kaynaklı ekonomik ve finansal riskler gibi konular yer alır.

[1] IFRS Foundation. “ISSB delivers proposals that create comprehensive global baseline of sustainability disclosures,” Press release. 31 March 2022. https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/

BCBS. “Basel Committee finalises principles on climate-related financial risks, progresses work on specifying cryptoassets’ prudential treatment and agrees on way forward for the G-SIB assessment methodology review,” Press release. 31 May 2022. https://www.bis.org/press/p220531.htm

[2] Borsa Istanbul. 2020. Sustainability Guide. Istanbul: Borsa Istanbul. https://www.borsaistanbul.com/files/Surdurulebilirlik_Rehberi_2020.pdf

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler