COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi Araştırması Yayınlandı!

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi Araştırması Yayınlandı!
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi Araştırması, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin (Y-PEER Türkiye) yürütücülüğü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’nin (UNFPA) desteği ile yürütülmüş, araştırmaya 18-30 yaş aralığındaki 690 genç katılmıştır. 
Bu araştırmanın genel amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde, 18-30 yaş arasındaki gençlerin genel olarak iyilik hallerinin belirlenmesi ve bu süreçte eğitim, istihdam,sosyal güvenlik, sivil katılım, kapsamlı cinsel sağlık eğitim ve hizmetlerine erişimleri ile iyilik halleri konusundaki deneyimlerinin  belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu alanlardaki  görüş ve deneyimlerinin yaş, cinsiyet beyanı, öğrenim durumu, yerleşim birimi gibi demografik değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pandemi öncesindeki görüş ve deneyimlerine göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde gençlerin yaşadıkları sorunlar ile onların gereksinim ve beklentilerini saptamaya yönelik betimsel yöntemin benimsendiği ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 18-30 yaş arasındaki  gençler oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın bulguları gençlerin eğitim, iyilik hali, istihdam, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsel sağlık hizmetlerine erişim ve sivil katılıma dair ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Gençler, homojen bir grup olarak değil; farklılıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak daha çok odak haline getirilmesi ve söz sahibi yapılması gereken bir gruptur. Gençlik oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu yüzden gençlerin ortak ihtiyaç ve talepleri olduğunun farkında olarak, özel ihtiyaçların varlığını göz ardı etmeden politika üretilmesi gerekir.

Pandemi süresince ve sonrası dönemde hem pandemiminin olumsuz etkilerinin en alt düzeye indirilmesinde, hem sonrasında iyileşme, gelişme ve kalkınmanın hızlanmasında gençler önemli roller üstlenebilecek potansiyeli barındırmaktadırlar. Bu potansiyelin yaşama yansıtılması, tüm bu süreçlerde genç insanların güçlenmesi, aktif roller üstlenebilmesi, genç ve yetişkin işbirliği ile daha mümkün olabilecektir.

Pandemi sürecinde olduğu gibi, sonrasında da gençlerin aktif katılımı ile şekillendirilmiş uygulamalar ve politikalar bu dönemde kaybedilen fırsatların, yaşanan olumsuzlukların giderilmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında temel araçlardan biri olacak, bir anlamda bu açığı kapatma anlamında itici güçler arasında yer alacaktır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar çerçevesinde, pandemi süreci ve sonrasında gençlere sağlanan olanaklar aynı zamanda pandeminin sonuçları ile mücadelede en önemli dayanaklar arasında yer alacaktır.

[button href=”https://drive.google.com/file/d/1wHBdKJhwKki-S-A9rLqa63LWHbJwuKtd/view” type=”btn-primary” size=”btn-lg”]Araştırmanın Türkçesi[/button]

[button href=”https://drive.google.com/file/d/1a3yRzicFvkQ3HDQl2Hjf_VO1kt8pbK4s/view” type=”btn-primary” size=”btn-lg”]Araştırmanın İngilizcesi[/button]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler