Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı Araştırma Raporu

Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı Araştırma Raporu

Pi Gençlik Derneği tarafından yürütülen ve “Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı” kapsamında Hrant Dink Vakfı ve Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile uygulanan “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projesi Türkiye’deki gençlik derneklerinin insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda kurumsal kapasitelerini arttırmayı planlamaktadır. 

Bu proje kapsamında yapılan çalışmalardan biri de Türkiye’deki gençlik çalışanlarının projenin ele aldığı konular; yani insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda mevcut bilgi ve algı düzeylerinin tespit edilmesidir.

Gençlik Çalışanı Kimdir? Doğrudan gençlere yönelik veya gençlerle çalışan, onların yaşam becerileri geliştirmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı olan profesyonel çalışanlardır. Gençlik çalışanları genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimleri, proje ve faaliyetlerinde kolaylaştırıcı olarak görev alırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı) çalışan olmalarının yanı sıra serbest çalışan (freelancer) veya gönüllü olarak faaliyet yürütebilirler. Önemli olan nokta yürüttüğü faaliyetlerin gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

Bu bağlamda Türkiye’deki Gençlik Çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı Araştırması” ülkemizde bu konuda yapılan ilk araştırma olması nedeniyle de önemli değerlendirmeleri ortaya çıkarmaktadır.

Proje ve ilgili tanımların, demografik bilgilerin ardından gençlik çalışanlarının İnsan Hakları, Gençlik Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele algıları konularına; önem düzeyinden ayrımcılıklara ve ihlallere, mesleki bakıştan bölgesel açılımlara kadar sorular, grafikler ve analizlerle geniş bir perspektifte mercek tutan araştırma raporu 2 sayfalık sonuç bölümü ile tamamlanmaktadır.

Hak temelli çalışmaları ele aldığımız “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projemizin çıktısı olan bu raporu bilgilerinize sunuyor ve açık kaynak olarak yayınlıyoruz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız…

Türkiye’nin, sahip olduğu gençlik potansiyelini daha da iyi değerlendirebildiği günlerde buluşmak ümidiyle…

Proje Detayı İçin…

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler