STK’ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma

STK'ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıya yönelik birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de her sene bir kez düzenlenen Kapasite Geliştirme Çalıştayıdır. 2019 yılı içerisinde Kapasite Geliştirme Çalıştaylarının üçüncüsü “STK’ların Kamu, İş Dünyası ve Uluslararası İlişkilerini Konumlandırma” konusunda gerçekleşecektir.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluğu doldurmaktadır. STK’lar faaliyetlerini kamu ve özel sektör dışında kalarak sürdürmesi gereği sıkça dile getirilmekle beraber, pratikte STK’ların kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri kaçınılmaz görünmektedir. Bu ilişkilerin STK’ları kamu ve özel sektöre bağımlı kıldığı ve bu kuruluşların sivil niteliğine zarar verdiği sıkça sorun olarak dile getirilmektedir. Bu bağlamda STK’ların kamu ve özel sektör ile ilişkilerini konumlandırma konusu geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir tartışma konusudur.

STK’ların kamu ve özel sektörle ilişkilerinin yanında, uluslararası ilişkileri de dikkat çekici noktaya gelmiştir. Son yıllarda STK’ların uluslararası faaliyetlerinin artması ile bu kuruluşların uluslararası faaliyetleri yeni ilişki ve ihtiyaçları doğurmaktadır. Bu çerçevede STK’ların uluslararası ilişkilerinin siyasi ve mali yönü hakkında da tartışmaların başladığını görülmektedir.

Bu çalıştayın amacı, yeni gelişmeler çerçevesinde STK’ların kamu, özel sektör ve uluslararası ilişkilerini nasıl konumlandırması gerektiğini konunun uzmanları ile tartışmaya açmak, bu ilişkilerin daha sağlıklı zeminde yürütülebilmesinin imkanlarını bulmaya çalışmaktır.

Paylaşımlarınız Rapora Dönüşsün!

Kapasite Geliştirme Çalıştaylarında konuşmacıların bildirilerinden ve katılımcıların soru, görüş ve paylaşımları bir araya getirilerek rapor oluşturulmaktadır. Dolasıyla sivil alana dair tecrübe, iyi örnek ve uygulama paylaşımını önem arz etmektedir.

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 2 den sonra ortaya çıkan rapora erişmek için:  https://kurumsalyonetim.org/stklarda-strateji-gelistirme-imkan-ve-kabiliyetler

Program: 

Tanışma ve İkram: 10:00-10:20

Karşılama Konuşması: 10:20-10:30

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı

Birinci Oturum: 10:30-11:45

STK’ların Kamu ile İlişkileri

Oturum BaşkanıProf. Dr. Ömer Çaha, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi

  1. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
  2. Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi

Çay-Kahve Arası: 11:45-12:00

İkinci Oturum: 12:00-13:15

STK’ların İş Dünyası ile İlişkileri

Oturum Başkanı: Bahattin Aydın, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

  1. Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
  2. Mustafa Mente, Partners to the Future/ Kurucu Ortak

Öğle Arası: 13:15-14:30

Üçüncü Oturum: 14:30 -15.45

STK’ların Uluslararası İlişkileri

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güder, İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

  1. Mehmet Ali Çalışkan, Yaşama Dair Vakfı (YADA) Kurucusu
  2. Prof. Dr. İhsan Karaman, Yeryüzü Doktorları Kurucu Başkanı

Değerlendirme ve Kapanış: 15:45-16:00

Katılımcılar: Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, bu alanda çalışmalar yapan akademisyen ve öğrenciler

Başvuru İçin Tıklayınız

İletişim:

[email protected]

(0216) 532 6370

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler