STGM Sivil Toplum Okulu Başvuruları Başladı!

STGM Sivil Toplum Okulu Başvuruları Başladı!

STGM’nin ilk uzun dönemli eğitim programı olan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen STÖ Kaynak Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren STGM Sivil Toplum Okulu (STOK) için başvurular başladı. 

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini geliştirmek ve politika yapım süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kurgulanan STOK’ta bu yıl da katılımcı örgütlerle uzmanlar yedi ay boyunca çeşitli başlıklarda buluşacaklar. 

Gelişkin bir müfredat temelinde hayata geçirilen programda demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan STÖ’lerin işlevlerini hangi araçlarla ve nasıl yerine getireceklerine dair sorulara dünyadaki eğilimler ve Türkiye’nin güncel siyasi, kültürel ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak yanıt üretilmeye çalışılıyor.

Neden bu program?

STOK, etkili bir savunuculuk faaliyetinin ancak gerçek ve doğru bilgiyi temel alan iyi bir analizle yapılabileceği gerçeğinden hareketle çalışmalarını yürütüyor. Sivil toplum örgütlerinin alanlarında araştırma yapabilme, doğru bilgiyi üretebilme ve etkili bir savunuculuk faaliyeti yürütebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan programda STÖ’ler ve uzmanlar bir müfredat çerçevesinde 7 ay sürecek olan eğitimlerde bir araya geliyor. 

Yedi aya yayılan yedi farklı başlıkta üçer günlük periyotlarda düzenlenen eğitim başlıkları şöyle;

 1. Dünya’da ve Türkiye’de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi ve Güncel Tartışmalar
  2. Değişim Teorisi 
  3. STÖ’ler için Sosyal Araştırma ve Eylem Araştırması Eğitimi
  4. Kanıt Temelli (Destekli) Savunuculuk
  5. Lobicilik Eğitimi
  6. Katılımcı Yöntemler Eğitimi
  7. Politika İzleme Eğitimi

Eğitim serisine kimler başvurabilir?

Uzun dönemli olarak planlanan eğitim programına katılmak isteyen örgütlerin öncelikle bütün eğitimlere eksiksiz katılımlarını taahhüt ediyor olmaları gerekiyor.  Eğitimin yedi oturumuna da katılım gösteren örgüt temsilcilerine katılım belgesi verilecektir.

Eğitime başvuracak örgütlerin;

 • Hak temelli bir yaklaşımla en az 3 yıldır çalışma yürütüyor olması
 • Savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmiş olması,
 • Ulusal ya da uluslararası örgütlerle veya kamu kurumlarıyla işbirliği yapmış olması,
 • Çalışma alanında büyük ya da küçük ölçekli bir araştırma faaliyetini gerçekleştirmiş ya da bu tür faaliyete katkı sunmuş olması gerekmektedir.

Örgüt adına eğitime katılımcı olarak başvuracak kişilerin ise;

 • Örgütün herhangi bir organında görev alması veya profesyonel çalışanı olması,
 • Eğitimlerde kazanılan bilgiyi örgüte aktarabilecek niteliğe sahip olması,
 • Sivil toplum örgütleriyle çalışma tecrübesine sahip olması,
 • Sivil toplumla ilgili eğitimlere katılmış olması gerekmektedir.

Eğitimlere açık çağrı sonrasında yukarıdaki kriterlere uyan 20 STÖ temsilcisi davet edilecektir.

Başvuru Formu

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 18.00’e kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir.  Eğitim sonuçları 4 Ekim Cuma günü e-posta yoluyla açıklanacaktır.  İlk eğitim ise 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler