AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Kurumsal Kapasite Geliştirme Safhasında

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Kurumsal Kapasite Geliştirme Safhasında

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve AB ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Enstitünün yurt dışındaki Türk Kültür Merkezleri müdürlerinin katıldığı 10. Eğitim ve İstişare Toplantısı kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinde Enstitü tarafından yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı çatısı altında yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Enstitü müdürleri ile “Kültürlerarası Diyalog Programı” kapsamında yapılacak kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarıyla ilgili odak grup görüşmeleri ve istişareleri yapıldı. Bu çalışmayla hem yurt dışında görev yapan ve bu yönüyle kültürlerarası diyalog konusunda önemli bir birikime sahip müdürlerimizin katkıları alındı hem de yapılacak çalışmalara altyapı oluşturacak analiz çalışmaları yapıldı.

Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Üçpunar’ın AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programının bileşenlerini genel hatlarıyla açıkladığı sunumun ardından aynı alanda 24 ay boyunca Ensitümüz çatısı altında çalışacak olan Teknik Destek Ekibi takım lideri Simon Forester söz aldı. Forester programın amaçları ve hedefleri, hibe sağlanan projeleri ve bu projelerin yürütücüsü kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

Enstitü müdürleriyle yapılan çalışma AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirilecek kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının ilk ayağını oluşturuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Balkanlarda görev yapmakta olan müdürlerle iki ayrı grup halinde kültürlerarası diyalog alanında Enstitünün yürüttüğü projeler ve yurt dışındaki faaliyet alanı değerlendirildi ve kültürel etkileşim alanında eğitim ihtiyaçları tespit edilmeye çalışıldı. Enstitünün Türkiye’deki ve yurt dışındaki personelinin kültürlerarası diyalog alanındaki kapasitesini artırmayı amaçlayan kapasite geliştirme çalışmaları detaylı bir ihtiyaç analizi sonucunda planlanacak.

Enstitünün yürüttüğü AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programının teknik destek kısmının ana hedeflerinden biri Enstitünün AB kültür enstitüleriyle ilişkilerini geliştirmek ve bu çerçevede Enstitünün kültürlerarası diyaloğu ve etkileşimi esas alan projeler tasarlama ve yürütme kapasitesini geliştirmektir.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, AB-Türkiye arasında çok uluslu, çok taraflı, ortak anlayışa hizmet eden nitelikli projeleri hayata geçirmenin yanı sıra kurumsal iletişim ve görünürlük, kapasite geliştirme çalışmaları ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) ile işbirliği alanlarında yapılacak uluslararası faaliyet ve eğitimleri kapsamaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Hakkında

Türkiye’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkı sağlamak için 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarını; Kültürel Diplomasi, Kurumsal Kapasite, Bilim Diplomasisi, Kültürel Etkileşim ve Türkçe Öğretimi olmak üzere 5 ana eksen üzerinden yürütüyor. Enstitü bugün dünya genelinde 157 irtibat noktasına ulaştı.www.yee.org.tr

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler