AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog ‘Ortaklık ve İşbirliği” İçin Açık Çağrı

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog ‘Ortaklık ve İşbirliği” İçin Açık Çağrı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye ve AB’den sağlanan ortak fonla yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (KAD) programı 2019 yılı Ocak ayında başlamış olup projenin 2021 yılı başında bitmesi beklenmektedir. Program kapsamında, EUNIC üyesi ulusal kültür enstitüleri öncülüğünde yürütülen, büyük çaplı dört projeye hibe desteği sağlanmış ve bu kapsamda Türkiye ve AB ülkelerinde çok sayıda kültür sanat etkinliği gerçekleştirilmiştir. Türkiye ile AB arasındaki kültürel diyaloğu ve etkileşimi artırmaya hedefleyen Program, Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları arasında daha güçlü kültürel ilişkiler kurulmasına katkıda bulunarak, uzun vadeli ortak kültürel girişimleri desteklemeyi ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Programın hedeflerinden biri de, AB ile Türkiye arasındaki kültürlerarası diyalogu artırmak için yürütülecek projeler ve etkinlikler için potansiyel ortakları belirlemeye ve buluşturmaya yönelik faaliyetler düzenlemektir. Bu amaçla, Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde bu sene içerisinde iki “ağ oluşturma” (networking) etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Ağ oluşturma etkinlikleri Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye-AB arasındaki kültürel etkileşime katkı sunma amacına ve kapasitesine sahip sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler arasındaki iletişimi artırmayı ve bu kurumların ortak proje gerçekleştirme imkân ve kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.  Bu çerçevede “Kültürlerarası Diyalog Ağına” katılmak isteyen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler için bu etkinlik çağrısı yayınlanmıştır.

Çevrimiçi yürütülecek olan etkinlikte, kültürlerarası diyalog alanındaki iyi uygulamalar sunulacak, kültürlerarası diyalog konusunda proje fikirleri tartışılacak ve yeni ortaklıkların kurulması için kurumlar arası iş birliği ortamı sağlanacaktır.

Uygunluk

Başvuru yapacak kuruluşların;

  • Kültür/Sanat sektörüyle ilgili,
  • Türkiye ve AB üyesi ülkelerde benzer organizasyonlarla işbirliği yapmak için istekli,
  • Dernek veya vakıf statüsünde sivil toplum kuruluşu,
  • Üniversite veya,
  • Belediye olması gerekmektedir.

Ayrıca, kuruluşunuzda projeler tasarlama ve uygulama ve Avrupa’daki potansiyel ortaklarla iletişim kurma kapasitesine sahip olmanız beklenmektedir.

Kültürlerarası Diyalog Ağ çalışması, AB çalışmaları ve AB fonları konusunda tecrübeli olmayan organizasyonları desteklemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple katılımcı kuruluşların yarısının, Türkiye’deki AB programlarına katılma deneyimi az veya hiç deneyimi olmayan kuruluşlardan olması tercih edilecektir.

Faydaları

Kültürlerarası Diyalog Ağı etkinliklerine katılarak, organizasyonlarınız Kültürler Arası Diyalog’a dair nasıl başarılı çalışmalar ve yeni projeler geliştirileceğini öğrenecek, gelecekte işbirliği için yeni potansiyel partnerlerle tanışma ve gelecek fon fırsatları hakkında bilgi sahibi olma şansı elde edecektir.

Başvuru
‘İlgi beyanı’ formunu 18 Kasım 2020 tarihine kadar online olarak aşağıdan doldurabilirsiniz.

Kültürlerarası Diyalog Ağı Aktiviteleri’ne Katılmak İçin İlgi Beyanı

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler