Sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatifler için Mayıs-Kasım dönemi kapasite geliştirme programı başvuruları açıldı!

Sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatifler için Mayıs-Kasım dönemi kapasite geliştirme programı başvuruları açıldı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliğe sahip olmayan sivil inisiyatifleri (STÖ) çeşitli araçlarla destekleyerek sivil toplumun gelişmesi için faaliyetlerini yürütmektedir. STÇM ile ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ve faaliyet raporundan ulaşabilirsiniz.STÖ’lerin yenilikçi yaklaşımlarla kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan destek ve değişim programları (mentorluk, eğitim- atölyeler, danışmanlık, fiziki mekan olanağı) kapsamında STÇM, 2014’den beri 96 STÖ’ye doğrudan destek sunmuştur.

STÇM, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin kapasitelerinin gelişimine destek vermek üzere yeni bir “genel kapasite gelişimi” programına başlıyor.

 • Programın Amacı

Program, STÖ’lerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Kurumların kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem kurum içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır. 

 • Yaklaşım ve Sağlanacak İmkanlar

Proje kapsamında kapasite geliştirme programına İstanbul’dan 5 (beş) İstanbul dışından 5 (beş) olmak üzere toplam 10 (on) STÖ kabul edilecektir. Seçilen 10 STÖ, ihtiyaçlarına uygun olarak bir mentor ile eşleşecek ve altı aylık program süresi boyunca yüz yüze ve internet üzerinden görüşmeler sayesinde birlikte çalışma imkanına sahip olacaktır. Kurum temsilcileri ve mentorun bir araya geleceği yüz yüze toplantılar (en az iki) kurum merkezinde gerçekleşecek olup, organizasyonu STÇM tarafından yapılacaktır. Mentorlar, strateji geliştirme, gönüllülerle işbirliği, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme, ağ kurma ve savunuculuk gibi kapasite gelişim alanlarında birlikte çalıştıkları kurumlara, belirlenen ihtiyaç alanına göre destek olacaktır. 

Ayrıca, STÇM proje kapsamında İstanbul’da, Mayıs ayında oryantasyon eğitimi yapacak, Ekim ayında ise kapanış ve değerlendirme toplantıları düzenleyecektir.

Her kurumdan iki kişinin, STÇM ile kurum arasındaki ilişkiyi yürütmeleri ve yapılacak eğitim ve toplantılara tam katılım göstermeleri beklenmektedir. İstanbul dışından gelecek katılımcıların (her kurumdan iki kişi) ulaşım ve konaklama giderleri STÇM tarafından karşılanacaktır.

 • Program Tarihleri

Program, Mayıs 2019 ve Kasım 2019 arasında toplam 6 ay süre ile gerçekleştirilecektir.

 • Başvuranlarda Aranan Özellikler:
  • Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil oluşum olması,
  • Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması.
  • Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil inisiyatifin en az 1 yıl önce kurulmuş olması,
  • Tüzel kişiliği olmayan sivil oluşumların en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması,
  • Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,
  • Tüm ekibin 6 aylık program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,
  • Programın 18-19 Mayıs 2019 tarihindeki oryantasyon eğitimi ve Ekim ayındaki kapanış ve değerlendirme toplantısı için İstanbul’da yapılacak iki günlük toplantılara tam katılım sağlanması,
  • Kurumun ihtiyaçlarıyla STÇM’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.
 • Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgilenenlerin başvuru formunu doldurarak 20/04/2019 tarihi saat 19:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Başvuru  sonuçları 06/05/2019 tarihinde başvuru sahiplerine e-posta ile gönderilecektir.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için [email protected] adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız

Avrupa Birliği’nin Mali Desteği ile gerçekleştirilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

“Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla STÇM’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”  

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler