Yerel Yönetimler ve Gençlik Örgütleri Bir Araya Geliyor: Go For Youth Arama Konferansları

Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Go For Youth Projesi’nin yereldeki belediyeler ve gençlik örgütleri temsilcilerini bir araya getirdiği arama konferansları başlıyor.

Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek 2 günlük Arama Konferansları kapsamında (1) yerelde belediyeler ve gençlik örgütlerinin iş birliklerinin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunması (2) iş birliklerinin nasıl gerçekleştiğine dair iyi uygulamaları derlenmesi, (3) iş birliklerinin önündeki engelleri ve olası çözüm önerilerinin tartışılması hedefleniyor.

Her bir etkinliğe aşağıda detayları belirtilen civar illerden katılımcılar davet edilecek.

Toplantılara, arama konferanslarının gerçekleştirileceği il ve civar şehirlerde faaliyet gösteren 20 gençlik örgütü temsilcisi ile yine toplantının gerçekleştirileceği il ve civar şehirlerde gençlerle doğrudan çalışan 20 belediye çalışanı davet edilecektir.

Başvuruları değerlendirirken yaş, cinsiyet, şehir, kurum temsiliyeti ve çalışma alanı bakımından dengeli bir katılımcı dağılımı oluşturmaya öncelik verilecektir. Ulaşım ve konaklama detayları ise davet edilen katılımcıların e posta adreslerinden paylaşılacaktır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Özellikle belediyelerden başvuran temsilcilerin gençlik çalışması alanında deneyimi olması teşvik edilmektedir. Toplantıya katılım için ihtiyaç duyan katılımcılara GoFor tarafından davet mektubu hazırlanacaktır. Toplantılar tüm gençlik örgütlerinin katılımına açıktır fakat GoFor üye örgütlerinden gelen başvurular önceliklendirilecektir.

Konaklama, ulaşım ve etkinlik günleri boyunca yemek-mola ikramları masrafları GoFor tarafından karşılanacaktır. Etkinlik şehri dışından katılım gösterecekler için konaklamalar tek kişilik odalarda gerçekleştirilecektir. Şehirler arası ulaşımlar karayolu ile sağlanacaktır. Şehir içi toplu taşıma masrafları etkinlik gününde ödenmek üzere karşılanacaktır. Taksi veya kişisel araç masrafları karşılanmamaktadır. Etkinlik şehrinden katılacaklar için konaklama sağlanmayacak, şehir içi ulaşım masrafları aynı usulle karşılanacaktır.

Bütün etkinliklere katılım için son başvuru tarihi: 17 Eylül 2022 – 23:59 

Ankara Arama Konferansı

Tarih: 22 – 23 Eylül 2022

Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

İzmir Arama Konferansı

Tarih: 27 – 28 Eylül 2022

Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Diyarbakır  Arama Konferansı

Tarih: 3 – 4 Ekim 2022

Yer: Daha sonra açıklanacak.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler