Yuva Derneği Proje Sorumlusu Arıyor!

Yuva Derneği Proje Sorumlusu Arıyor!
Yuva Derneği Proje Sorumlusu Arıyor!

Yuva Derneği, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk ve eğitim gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kuruldu.

YUVA olarak yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

İŞİN TANIMI

 • Proje ekipleriyle etkin iletişim kurmak ve proje faaliyetlerini aylık periyodlarla planlamak,
 • Ekip liderleriyle ve Psikososyal Destek Sorumlusuyla düzenli, aylık toplantılar gerçekleştirmek, toplantı çıktılarını proje koordinatörü ile paylaşmak,
 • Proje hedeflerinin aylık olarak takibi yapmak,
 • Ekiplerarası iletişimin sağlıklı ilerlemesi için Ekip Lideri ile çalışmalar yapmak,
 • Ekiplerin çeşitli toplantılarla ilgili (Süpervizyon, iş sağlığı, ve güvenliği eğitimi, psikososyal destek vb.) bilgilendirmesini sağlamak,
 • Proje personelinin ekipman (bilgisaya, cep telefonu vb) ihtiyaçlarını ilgili departmanlara iletmek ve takibini yapmak,
 • Proje bütçesinin ekip liderlerince etkin planlamasını ve denetlenmesinin sağlanmasında proje koordinatörüne destek olmak,
 • Proje aktivitelerine yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde Ekip Lideri ve Psikososyal Destek Sorumlusuyla birlikte çalışmak, ilgili ihtiyaçların satın almasının takibini yapmak,
 • Gerekli durumlarda projenin görünürlük faaliyetleri kapsamında iletişim departmanıyla gerçekleşen toplantılara katılmak ve katkı sunmak,
 • Yerel kurumlarla ve kamu kurumlarıyla iletişim kurmak, gerekli koordinasyonu sağlamak, toplantılar düzenlemek
 • Görevlendirilmesi halinde farklı kurum (Ulusal\ Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler vb) toplantılarında kurumun temsiliyetini sağlamak,
 • Gerekli durumlarda proje ihtiyacı kapsamında istihdam edilecek personelin iş görüşmelerine katılmak,
 • Ekip liderlerinden ve Psikososyal Destek Sorumlusundan gelecek haftalık ve aylık raporlamaların takibini yapmak,
 • Proje Koordinatörünün görevlendirdiği diğer işleri yapmak.

ARANAN NİTELİKLER

 • En az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak
 • Ekip çalışması konusunda deneyimli olmak
 • Göç ve Mülteci alanında çalışma deneyimine sahip olmak
 • Hassas gruplarla çalışma konusunda deneyimli olmak
 • Üniversitelerin ilgili Sosyal Bilimler disiplinlerinden mezun
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip
 • Yerel kurumlar ve kamu kurumlarıyla iletişim deneyimine sahip
 • Bütçe takibi yapabilme becerisine sahip
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen
 • Güçlü rapor yazma ve dokümantasyon becerisine sahip
 • Türkçe ve İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip
 • Arapça okuma, yazma ve konuşma bilgisi tercih sebebidir
 • Sivil Toplum alanında bir projede çalışmış olmak tercih sebebidir
 • Ekip üyeleriyle ve proje faydalanıcılarıyla insan hakları ve saygı çerçevesinde etkili iletişim kurma becerisine sahip

Çalışma Lokasyonu Ümraniye olacaktır.

Başvuru için [email protected]

Son başvuru tarihi 28 Kasım 2018’dir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler