“Geleneksel iş yapış şekilleri değişmeli”

“Geleneksel iş yapış şekilleri değişmeli”
“Geleneksel iş yapış şekilleri değişmeli”

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), aile şirketleri ve kobiler için Başarı Dijital Dönüşüm’de konferansı düzenledi. 26 Ekim’de gerçekleşen etkinlikte dijital dönüşümün nedenleri, aile şirketleri ve kobilerde dijital dönüşümün nasıl olması gerektiği konuşuldu. Sektörden dijital dönüşüm örneklerinin de aktarıldığı konferansta, dijitalleşmenin Türkiye için önemine de değinildi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, 26 Ekim’de Dijital Çalışma Grubu liderliğinde aile şirketleri ve kobiler için Başarı Dijital Dönüşüm’de konferansı düzenledi. Farklı oturumların ve konuşmaların yapıldığı konferansta dijital dönüşümün nedenleri, aile şirketleri ve kobilerde dijital dönüşümün nasıl olması gerektiği değerlendirildi, vaka örnekleri anlatıldı.

“Geleneksel iş yapış şekilleri dönüştürülmeli”

Açılış konuşmasını yapan GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Savcı, aile şirketlerinin ve kobilerin yeniliklere karşı direnç gösterdiğini ve çekinceli yaklaştığını belirterek dijitalleşmenin Türkiye’de böyle bir konumda olduğundan bahsetti. “Ancak bu çekinceli yaklaşım kaçınılmaz sonla yüz yüze geleceğimiz gerçeğini de patronların önüne her defasında bir şekilde getiriyor. Şirketlerimizde oturup ah vah demek yerine gelişmiş ülkelerle aramızdaki teknoloji farkını azaltmak için neler yapmalıyız konusuna kafa yormalı ve bir hareket planı hazırlamalıyız” diyen Savcı, dijital dönüşümün, aile şirketleri ve kobiler için büyük fırsatları getirdiğini söyledi ve ekledi: “Teknoloji sayesinde ortaya çıkan fırsatlara odaklanılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Dijital dönüşüm aile şirketleri ve kobiler için büyük fırsatları getiriyor. Hepimiz iş yapış şekillerimizi gözden geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde ailelerin ikinci nesilleri veya kurumiçi girişimcilik ile geleneksel iş yapış yöntemlerimizi dönüştürmemiz gerekecek.”

“Dijitalleşmeyle ekonomide 25 milyar dolarlık bir fırsat yakalamak mümkün”

GYİAD Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Fuat Pamukçu ise, konuşmasında dijitalleşmenin ekonomiye katkılarına değindi: “Maalesef, Türkiye’deki katma değerin yüzde altmışına ve işgücünün yüzde yetmişbeşine sahip olan imalat ve ihracat pazarlarında faaliyet gösteren kobilerimizin, yüksek ve orta teknoloji kullanımı yüzde 10 seviyesinde. Bu seviye ülke ortalamamızın yarısı kadar. Ülkemizde ise 500 milyon TL üzerinde cirosu olan firmalarda yapılan bir araştırmada, dijitalleşme oranı yüzde altmış olarak tespit edildi. Şirketlerimizin bu seviyesi, uluslararası rakiplerimizin ortalamasına göre yüzde yirmi beş düşük. Kobilerimiz ve aile şirketlerinin, dijitalleşme seviyesi büyük şirketlerimizin seviyelerine gelmesi durumunda, 10 yıllık bir dönemde ekonomide yüzde 1,5 ile yüzde 3,0 arasında bir artışa yani başka bir deyişle toplam25 ile 35 milyar dolar arasında bir fırsata tekabül etmektedir.”

“Rekabette kalmak için dijitalleşme şart”

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, keynote konuşmacı olarak yer aldığı konferansta dijital dönüşüm için iş dünyasının dönüşmesi gerektiğinden bahsetti: “İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına geçmiş yılların çözümleriyle yanıt vermek imkansız. Artık bu çözümler, yeni beklentilere cevap vermemeye başladığında değişim başlar ve hızlı bir şekilde hamleler yapılır. Gerek dünyada gerek ülkemizde dijitalleşme konuları özel bir önemle ele alınıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı 2018 Küresel Rekabet Gücü raporunda küresel rekabette 140 ülkede 61. sıradayız. Geride kalmak gibi bir konforumuz yok. Dijital dönüşüm, rekabet edebilmek için önemli. Dijitalleşme sürecinin yeni iş kolları ve farklı yatırım alanları doğurmasını bekleniyor. İnovasyon ve yaratıcılık odaklı yeni mesleklerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu nedenle yeni neslin eğitim sisteminin ve mevcut çalışanların yetkinliklerinin dönüştürülmesi, genç nüfusa analitik ve eleştirel düşünce yeteneğini kazandırmak çok önemli.”

“Aile şirketlerinin 10 yıllık öngörülerini planlamaları gerekiyor”

Etkinliğin ilk oturumunda ‘Başarını Sırları: Neden ve Nasıl Dijital Dönüşüm’ konusuna değinildi. Oturumda konuşan Türk Telekom CEO’su Paul Doany, “Özellikle aile şirketlerinin dijital dönüşümle ilgili 10 yıllık öngörülerini planlamaları gerekiyor. İşleri nasıl gelişecek, nelere ihtiyaç duyacaklar, pazarda nasıl gelişmeler oluyor gibi incelemeler yapmaları şart. Bu noktada yöneticilerin, şirket sahiplerinin ve karar vericilerin inisiyatif alıp adım atmaları gerekiyor. İnsan, tabiatı gereği değişime direnç gösterir ve hatta bazen reddeder. Fakat dijital dönüşümü reddedenler veya uyum sağlayamayanlar ne yazık ki gelecekte tutunamayacak. Bu nedenle şirketlerin, yönetime, yönetim kurullarına, CEO’larına bunun bir gereklilik olduğunu anlatmaları gerek. Hatta ihtiyaç duyulduğunda dışarıdan da destek alınmalı” dedi.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler