Stratejik Planlama Eğitimi’ne Başvurular Başladı!

Stratejik Planlama Eğitimi’ne Başvurular Başladı!
Stratejik Planlama Eğitimi’ne Başvurular Başladı!

Başvuru Formu

STGM’nin yürütücüsü olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında Ekim ve Kasım aylarında “STÖ’lerde Stratejik Planlama” eğitimi düzenleyecek.

31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihlerinde, ikincisi ise 5-7 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacak eğitimler için başvurular başladı.

STÖ’lerin stratejik planlamaya dair bilgi ve becerilerinin güçlenmesi hedeflendiği ve sivil toplum örgütlerinde stratejik planlama yaparken izlenebilecek yol ve yöntemlerin konuşulacağı eğitimler aynı içerikle iki kez düzenlenecek.

Eğitimlerin ilki 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihlerinde, ikincisi ise 5-7 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Eğitimlere katılmak isteyen STÖ temsilcileri, bu tarihlerden kendileri için uygun olanına başvurabilirler.

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Üç gün sürecek olan eğitimin birinci gününde sivil toplumun değişimle ilişkisi ve değişim teorisi konuşulacak ve stratejik planlamanın tanımı ve işleviyle hazırlık sürecinin nasıl olması gerektiğinden bahsedilecek. Eğitimin ikinci gününde; sorun analizi, paydaş analizi ve SWOT analizi, stratejik amaç ve hedef belirleme süreçleri tartışılacakken, üçüncü günde ise stratejik planla uyumlu bir eylem planının nasıl hazırlanabileceğine ilişkin ipuçları paylaşılacak ve stratejik planda bütçe ile izlemenin önemi üzerine konuşulacak.

Eğitime Ankara dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır. Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 10 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 15 Ekim Pazartesi günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Başvuru koşulları

  • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Bu nedenle eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
  • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin yönetim ve karar organlarında görev yapması ve cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20-25 kişi aralığında tutulacaktır.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.
  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir

Başvuru Formu

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*”Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.”

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler