Türk Basını Suriyeli Sığınmacıları Okurlarına Nasıl Yansıttı?

Türk Basını Suriyeli Sığınmacıları Okurlarına Nasıl Yansıttı?
Türk Basını Suriyeli Sığınmacıları Okurlarına Nasıl Yansıttı?

Üç akademisyenin, Suriye’deki iç savaşın başlangıcı olan 2011’den 2015’e kadar Türk basınındaki Suriyeli sığınmacılarla ilgili iki binden fazla haber ve köşe yazısını tarayarak yaptıkları araştırma, Türk basınının Suriyeli sığınmacılara bakışını ortaya koydu. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen ve 18 ay süren araştırmaya göre; söz konusu tarih aralığında yayımlanan haber metinlerinin ve köşe yazılarının %48’inde Suriyeli sığınmacılara karşı olumlu bir tavır bulunuyor.

Işık Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Müzeyyen Pandır, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Efe ile Anadolu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Alaaddin F. Paksoy’un, proje bursiyerleri Merve Şentöregil, Zana Baykal, Erdem Selvin ve Ahmet Cihan Bulundu’yla birlikte yürüttükleri araştırma, Türk basınının 2011 – 2015 arasında Suriyeli sığınmacıları okurlara nasıl yansıttığını ortaya koydu.

Ülkelerinde başlayan iç savaş sonrasında, 2011’den itibaren yoğun olarak başta Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere yönelen Suriyeli sığınmacıların Türk basınındaki temsillerini eleştirel olarak çözümlemeyi amaçlayan çalışma 18 ay sürdü.

İki binden fazla haber incelendi

Sıcak haberler, yorumlar ve köşe yazıları başta olmak üzere Suriyeli sığınmacılarla ilgili tüm haberleri kapsayan çalışmada; 15 Mart 2011 tarihinden 31 Aralık 2015’e kadar yayınlanan 2 bin 321 haber ve köşe yazısını içeren ve 723 bin 698 kelimeden oluşan bir haber derlemi elde edildi. Elde edilen veriler; Wordsmith 7 programı kullanılarak, kelime sıklıkları, birliktelikleri ve bağlamları açısından incelendi.

‘Mülteci’ ile ‘sığınmacı’ karıştırıldı

Çalışma kapsamındaki derlem analizi sonuçlarına göre; ‘mülteci’ ve ‘sığınmacı’ kelimeleri sıklıkla birbirlerinin yerine kullanıldı ve ‘mülteci’, ‘sığınmacı’, ‘göçmen’ kelimeleri açısından bir anlam örtüşmesi belirlendi. Bu sebeple basında yer alan haberlerde, bu terimlerin hukuki karşılıkları ile medyadaki kullanımları arasında bir uyuşmazlık olduğu tespit edildi. Yine derlem analizine göre haberlerde sığınmacılarla ilgili kullanılan en sık kelimelerin ve kelime birlikteliklerinin ırkçı bir dil kullanımına işaret etmediği belirlendi.

Haberlerin yüzde 48’i olumlu

Araştırmada metin üzerinde yapılan içerik analizine göre ise; haber metinlerinin ve köşe yazılarının %48’i Suriyeli sığınmacılara karşı olumlu bir tavır takındı. Yine analiz edilen metinlerin %40’a yakın bir bölümünün de dengeli bir içeriğe sahip olduğu belirlenirken, sığınmacılara karşı olumsuz bir duruş sergileyen metinlerin oranı ise yalnızca %12’de kaldı. Olumlu dil kullanılan haberlerde; ortak din ve kültür, sığınmacıların getirdiği ekonomik canlılık, Suriyelilere yönelik olumsuz tavırlara karşı oluşturulan eleştirel medya içeriği, sığınmacıların sahip olduğu/olması gereken haklara vurgu yapıldı. Olumsuz içeriklerde ise en çok, sığınmacılara ilişkin olayların olumsuz kavramlar ve ifadelerle anlatılması, ırkçı bir dil kullanımı, sığınmacıların ekonomik bir yük, işsizliğin kaynağı ve fiyatların artışının sebebi olarak görülmesi, sığınmacıların bir güvenlik tehdidi (sınır güvenliği sorunu, IŞİD tehdidi vb.) olarak algılanışı gibi yaklaşımlar yer aldı.

Fotoğraflarda oran eşit

Haber fotoğraflarında ise Suriyeli sığınmacılar en çok “barınma koşulları”, “sınır geçişleri” ve “insani yardım” konularıyla görselleştirildi. Haberde kullanılan fotoğraflarda ise; sığınmacıların olumlu yönde temsil edildiği fotoğraflarla, onları toplum için bir sorun olarak gösteren olumsuz fotoğraflar, yüzde 14 oranıyla eşit çıktı.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler